Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 36, br. 3, str. 1379-1395
Verska nastava i nastava književnosti u sistemu međupredmetne povezanosti
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresasladjanaz71@gmail.com
Projekat:
Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP) (MPNTR - 179010)

Ključne reči: verska nastava; književnost; sistem međupredmetne povezanosti; Biblija
Sažetak
Kako se predmet Verska nastava, pored obrazovanja, bavi i vaspitanjem deteta, tj. oplemenjivanjem njegove ličnosti, formiranjem ličnih i društvenih opšteljudskih vrednosti, on se posmatra kao specifičan i kompleksan predmet, potencijalno bezgraničan po obuhvatu nastavnih sadržaja jer, pored transponovanja didaktički oblikovanih teoloških znanja, omogućava i sticanje spoznaja o univerzumu. U tom kontekstu, autorke u radu razmatraju mogućnosti povezivanja sadržaja Verske nastave sa nastavom Književnosti u cilju oduhovljavanja ličnosti dece i mladih, budući da književnost svoje izvorište često nalazi u verskim knjigama, Bibliji kao 'Knjizi nad knjigama', odnosno u biblijskom podtekstu. Stoga se u radu ističe značaj sistema međupredmetne povezanosti između Verske nastave i nastave Književnosti, te navodi nekoliko primera korelacije i integracije sadržaja ovih nastavnih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi.
Reference
Ascbacher, P. (1991) Humanitas: A thematic curriculum. Education Leadership, 49(2), 16-19
Bakotić, L., ur. (1990) Biblija - Stari i Novi zavet. Novi Sad: Dobra vest
Bigović, R. (2000) Crkva i društvo. Beograd: Hilandarski fond pri Bogoslovskom fakultetu SPC
Brandt, R. (1991) On interdisciplinary curriculum: A conversation with Heidi Hayes Jacobs. Educational Leadership, 49 (2): 24-26
Brophy, J., Alleman, J. (1991) A caveat: Curriculum integration isnt always a good idea. Education Leadership, 49(2), 66-67
Diklić, Z. (1978) Književni lik u nastavi - metodičke osnove za interpretaciju književnog lika. Zagreb: Školska knjiga
Drake, S. (1991) How our team dissolved the boundaries. Education Leadership, 49, 2, 20-22
Finch, C.R., Frantz, N.R., Mooney, M., Norbert, N.O. (1997) Designing the thematic curriculum: An all approach. Berkeley: National Center for Research in Vocational Education
Gajić, O., Andevski, M., Lungulov, B. (2009) Primena savremenih tehnologija u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu. u: Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Novi Sad: CNTI, str. 82-93
Gajić, O. (2004) Problemska nastava književnosti u teoriji i praksi - rezultati eksperimentalnih istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
Gajić, O., Zuković, S. (2007) Sadržaji veronauke i književnosti u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu. Zbornik Instituta za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2324(20-21): 162-179
Ilić, P. (2006) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Ilić, P. (1998) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Ivanović, S. (1998) Savremeno obrazovanje i religija. Teme, vol. 22, br. 1-2, str. 129-140
Jančić, I. (2007) Mogućnosti razvoja stvaralačkih sposobnosti učenika u korelacijsko-. Novi Sad: Filozofski fakultet, Specijalistički rad
Končarević, K. (2005) Pripremanje nastavnika za nastavu pravoslavnog katihizisa i planiranje nastavnog procesa. u: Popović R., S.Dabić [ur.] Pravoslavni katihizis u osnovnim i srednjim školama, Beograd: Mitropolija beogradsko-karlovačka
Kuburić, Z., Dačić, S. (2004) Metodika verske nastave. Novi Sad: CEIR Centar za empirijska istraživanja religije
Kuburić, Z., Zuković, S. (2010) Verska nastava u školi. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije
Lake, K. (1994) Integrated curriculum. School improvement research series. Portland: Northwest Regional Educational Laboratory, Retrieved from http://www.nwrel.org/archive/sirs/8/c016.html, 16.08.2009
Maljković, M. (2007) Basna lektira mudrosti - kreativni postupci u metodičkoj interpretaciji basne. Novi Sad: Zmaj
Midić, I. (2003) Pravoslavni katihizis - priručnik za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, L., Milić, B. (1993) Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima - za I razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Petrovački, L.E. (2002) Beseda na Gori - metodički pristup odlomku iz Matejevog jevanđelja. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 30, str. 5-12
Polić, M. (2005) Integralna nastava kao odgovor na suvremene obrazovne potrebe. Metodički ogledi, 12(2), 61-72
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZZUINS, 1. knj
Rosandić, D. (1988) Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga
Sando, D. (2005) Veroučitelj u savremenoj nastavi. u: Popović R., Dabić C. [ur.] Pravoslavni katihizis u osnovnim i srednjim školama, Beograd: Mitropolija beogradsko-karlovačka, str. 69-78
Schuitema, J., Dam, G.ten, Veugelers, W. (2008) Teaching strategies for moral education: A review. Journal of Curriculum Studies, 40(1): 69-89
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Integrativna nastava. http://www.edusoft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/INTEGRATIVNA_NASTAVA_za_CD_.pdf (15. 08. 2009)
Zuković, S. (2006) Verska nastava kao deo reformisanog vaspitno-obrazovnog sistema. u: Kamenov E. [ur.] Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju, 212- 225
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.