Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 39, br. 2, str. 381-394
Dalji proces implementacije javno privatnog-partnerstva - EU, Srbija i zemlje iz okruženja
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresamknezevic@kg.ac.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Autor u radu nastoji da pruži odgovor na pitanje dokle su evropske zemlje, Srbija i zemlje iz okruženja došle u procesu prevazilaženja prepreka za strana ulaganja i širu primenu javno-privatnog parnerstva kao što su: neadekvatan normativni okvir, nerazvijeni tržišni odnosi oslikani kroz nedovoljnu konkurentnost domaćih dobavljača, nedovoljna finansijska sredstva, ograničeni institucionalni kapaciteti za sprovođenje reformi i za strateško planiranje i marketing praćeni lošom slikom ovih zemalja u inostranstvu. Javno-privatno partnerstvo donosi brojne koristi i prednosti, a kako će se one operacionalizovati zavisi od strateškog pristupa, institucionalnih kapaciteta i međusektorske saradnje svih činilaca privrednog okruženja. Na tržištima širom sveta na jednoj strani se nalaze finansijska organičenja nacionalnih budžeta i nedostaci sredstava za kapitalne investicije, a na drugoj veliki potencijal privatnog sektora. Vlade se sve više okreću prema privatnom sektoru da bi obezbedile kapital, resurse i znanje neophodno za razvoj i funkcionisanje infrastrukture. Javno-privatno partnerstvo predstavlja način ulaganja i finansiranja koji treba da pomiri postojeće, zakonom definisane suprotnosti javnog i privatnog sektora, a da se pri tom ne odstupi od utemeljenih principa prava. U ekonomskoj i pravnoj teoriji preovladava mišljenje da je javno-privatno partnerstvo jedan od potencijalno najboljih modela koje države danas mogu da koriste za izgradnju javne infrastrukture i pružanje usluga u javnom sektoru.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka