Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, br. 14, str. 97-108
Antropogeograf Atanasije Urošević
Ključne reči: Kosovo i Metohija; antropo-geografska proučavanja; migracije i poreklo stanovništva; naselja; rodovi; predeone celine
Sažetak
U radu je dat prikaz jednog dela istraživačkog obuhvata Atanasija Uroševića, klasika srpske antropogeografije i najboljeg poznavaoca antropogeografskih i etničkih procesa na Kosovu.
Reference
Urošević, A. (1932) Gnjilane. Glasnik Geografskog društva, Beograd, sv. XVII, str. 38-51
Urošević, A. (1938) Vučitrn. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XIX, 215-230
Urošević, A. (1938) Dvoverstvo među Arbanasima. u: Sbornik na IV kongres na slavjanskite geografi i etnografi v Sofija, 332-340
Urošević, A. (1948) Šarplaninska župa Sirinić. Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, knj. 1, 115-176
Urošević, A. (1950) Novobrdska Kriva reka. Srpski etnografski zbornik / SEZb, Knj. LV. Naselja i poreklo stanovništva, Knj. 32, str. 176
Urošević, A. (1951) Priština, 36. Zbornik radova Etnografskog instituta, Beograd, Knj. II, 1-35
Urošević, A. (1956) O isčezlom selu Kumanovu na Kosovu. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, Knj. I, 225-228
Urošević, A. (1956) Iz života katoličkih građana Janjeva, Lešnice, Novog Brda i Trepče. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, Knj. I, 239-243
Urošević, A. (1957) Lipljan - antropogeografska ispitivanja. Glasnik Etnografskog instituta SANU, knj II-III (1953-1954), 337-347 (1-11)
Urošević, A. (1957) Kosovska Mitrovica - antropogeografska ispitivanja. Glasnik Etnografskog instituta, II-III, 187-212
Urošević, A. (1959) Stara crnogorsko-hercegovačka doseljenička struja na Kosovu. u: V kongres geografa Jugoslavije Cetinje, 181-186
Urošević, A. (1932) Kačanik. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XI, 183-190
Urošević, A. (1962) Stanovništvo Balkanskog poluostrva u prvoj polovini XVI veka. Zbornik radova Etnografskog instituta, Beograd, Knj. 4, 129-136
Urošević, A. (1965) Kosovo. Srpski etnografski zbornik / SEZb, Knj. LXXVIII, Naselja, Knj. 39, str. 387
Urošević, A. (1971) O galipoljskim Srbima. Glasnik Etnografskog instituta SANU, Knj. XVI-XVIII, str. 87-91
Urošević, A. (1973) Tragovi robovlasničkog sistema kod Čerkeza na Kosovu. Glasnik Etnografskog instituta SANU, Knj. XXI, str. 111-117
Urošević, A. (1975) Toponimi Kosova. Srpski etnografski zbornik / SEZb, Knj. LXXXIX, 164. str
Urošević, A. (1976) Tragovi plemenskih organizacija kod Arbanasa na Kosovu. Balcanica, Knj. VII, 323-327
Urošević, A. (1987) Etnički procesi na Kosovu tokom turske vladavine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje istorijskih nauka
Urošević, A. (1933) Na čijim razvalinama je podignuta današnja rimokatolička crkva u Janjevu. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XII, 164-169
Urošević, A. (1934) Kašolička župa Crna Gora u Južnoj Srbiji - Lešnička župa. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XIII, 159-170
Urošević, A. (1935) Gornja Morava i Izmornik - naselja i poreklo stanovništva. Srpski etnografski zbornik / SEZb, Knj. LI, knj. 28, str. 242 + str. 575-618 (Registar)
Urošević, A. (1935) Janjevo. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XIV, 187-200
Urošević, A. (1935) O Vučitrnskoj Šalji. Južni pregled, Skoplje
Urošević, A. (1936) Uroševac. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XV, 265-272
Urošević, A. (1937) Agrarna reforma i naseljavanje. u: Spomenica dvadesetpetogodišnjice oslobođenja Južne Srbije 1912-1937, Skoplje, str. 819-833
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.
Creative Commons License 4.0