Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 26, str. 303-317
Obnova Jugoslavije - interegnum između dva sloma
nema
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 148020: Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka

Ključne reči: obnova; oslobođenje; samoopredelenje naroda; velike sile; ravnoteža; Jugoslavija; interregnum; slom
Sažetak
Obnova Jugoslavije zasnivala se na pokušaju simbioze 'klasnog' i 'nacionalnog' pod presudnim uticajem uspostave ravnoteže velikih sila (SAD-a i SSSR-a) nakon sloma nacizma, od koje je zavisila sloboda malih naroda. 'Klasno' nije uspelo da integriše jugoslovenski socijalni poredak, a 'nacionalno' je vodilo njegovoj dezintegraciji i kolapsu. Pozivanje na oslobođenje i pravo naroda na samoopredelenje bili su 'angina pectoris' bivše Jugoslavije. Njeno duhovno načelo, nacija - država, za nepunih pola veka dovelo je Jugoslaviju do ponovnog sloma. Retrospektivno posmatrano 'ostvarena utopija', bila je samo interegnum između dva sloma.
Reference
Barker, E. (1978) Britanska politika na Balkanu u Drugom svjetskom ratu. Zagreb-Ljubljana
Connor, W. (1994) Ethnonationalism: The quest for understanding. Princeton, NJ: Princeton University Press
Čomski, N. (1999) Kontrolisana demokratija. Podgorica: CID
Dedijer, V. (1980) Interesne sfere. Beograd
Geertz, C. (1983) Local knowledge. New York: Basic Books
Giddens, A. (1985) The nation: State and violence. Cambridge: Polity
Grmek, M., Đidara, M., Šimac, N. (1963) Le Nettoyage 'ethnique Documents historiques stir une ideologije serbe. Paris: Fayard
Hobsbaum, E. (1996) Nacije i nacionalizam od 1780 - program, mit, stvarnost. Beograd: Filip Višnjić
Jovanović, C. (1991) Iz istorije i književnosti. Beograd: BIGZ, II TOM
Keduri, E. (2000) Nacionalizam. Podgorica: CID
Luman, H. (2001) Društveni sistemi - osnovi opšte teorije. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zoran Stojanović
Margalit, A. (1998) Pristojno društvo. Radio B92
Petranović, B., Zečević, M. (1987) Jugoslovepski federalizam - ideje i stvariost. Beograd: Prosveta, II
Petranović, B. (1981) Istorija Jugoslavije 1918-1978. Beograd: Nolit
Shoup, P. (1968) Communism and the national question. New York: Columbia University Press
Subotić, M.M. (2000) Nacional-Boljševizam - prilog istoriji pojma. Republika, br. 238-239, 1-30. 6
Tošić, D. (1997) Stvarnost protiv zabluda - srpsko nacionalno pitanje. Beograd: Nova
Vujačić, V. (1996) Istorijsko nasleđe, nacionalistička mobilizacija i politički ishod u Rusiji i Srbiji: veberovsko viđenje. Sociologija, vol. 38, br. 3, str. 365-395
Žilijar, Ž. (1999) Fašizam koji nadire. Beograd: Radio B92
Žirarde, R. (2000) Politički mitovi i mitologije. Beograd: Biblioteka XX vek