Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 30, str. 189-219
Struktura kolonističkih domaćinstava na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine prema podacima u arhivskoj građi
Institut za srpsku kulturu, Leposavić, Srbija
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Na osnovu do sada neistražene arhivske građe u radu se razmatra struktura domaćinstva kolonista, koje država Srba, Hrvata i Slovenaca, sprovođenjem agrarne reforme i kolonizacije, naseljava na Kosovu i Metohiji od 1918. do 1941. godine. Cilj rada je pokušaj da se na svetlost dana iznesu obaveštenja koja mogu da budu od koristi u analizi porodice i domaćinstva na Kosovu i Metohiji, naročito kada su u pitanju istraživanja uticaja koji na njih imaju društveno-ekonomski procesi koji se na tom području u posmatranom razdoblju odvijaju. Upotrebom arhivske dokumentacije u svrhu dolaska do odgovarajućih obaveštenja, cilj rada je i pružanje doprinosa u afirmaciji arhivske građe kao pisanog istorijskog izvora u etnološkim istraživanjima, u kojima proučavanja srodničke organizacije zauzimaju važno mesto. U prikupljanju podataka relevantnih za temu rada upotrebljena je arhivska građa iz Arhiva Jugoslavije u Beogradu.
Reference
Barjaktarović, M. (2004) O porodičnim zadrugama na Kosovu i Metohiji. u: Menković Mirjana [ur.] Kosovo i Metohija u svetlu etnologije, Beograd: Etnografski muzej
Bogišić, V. (1986) O obliku nazvanom inokoština u seoskoj porodici Srba i Hrvata. u: Izabrana dela i Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru, Beograd: Službeni list SFRJ
Đorđević, T.R. (1983) Iz Srbije kneza Miloša. Beograd: Prosveta, kulturne prilike od 1815. do 1839. godine
Filipović, M.S. (1937) Etničke prilike u Južnoj Srbiji. u: Spomenica dvadesetpetogodišnjice oslobođenja Južne Srbije 1912-1937, Skoplje, 431
Filipović, M.S. (1991) Čovek među ljudima. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Halpern, D.M. (2006) Srpsko selo. Srpski genealoški centar
Halpern, G., Vagner, R. (1988) Društvena struktura i vreme - studija o Jugoslaviji. u: Milić A. [ur.] Rađanje moderne porodice, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivanović, Z., Ćurčić, N. (1989) Odlike dosadašnjeg etnološkog proučavanja porodice na Kosovu. Etnološke sveske, Beograd, sv. 10, Etnološko društvo Srbije
Jovanović, V. (2006) Tokovi i ishod međuratne kolonizacije Makedonije, Kosova i Metohije. Tokovi istorije, br. 3, str. 25-44
Kazer, K. (2002) Porodica i srodstvo na Balkanu - analiza jedne kulture koja nestaje. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Knežević, S. (2000) Arhivski i ostali izvori o nastanku i početnom zamahu u radu Etnografskog muzeja u Beogradu. u: Arhivska građa kao izvor za istoriju, Međunarodni naučni skup, 15-16, Beograd: Arhiv Srbije, 413-423
Krstić, Đ. (1928) Kolonizacija u Južnoj Srbiji. Sarajevo
Lekić, B. (2002) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd
Levi-Strauss, C. (1989) Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost
Malović, G. (2006) Ustanove agrarne reforme Kraljevine Jugoslavije, 1919-1941. Arhiv, vol. 7, br. 1-2, str. 9-20
Milić, A. (2007) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Mosely, Ph.E. (1940) The peasant family: The zadruga or communal joint-family in the Balkans and its recent evolution. u: Ware Caroline F. [ur.] Cultural Approach to History, New York: Columbia University Press
Obradović, M. (1981) Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu 1918-1941. Priština
Osmani, J. (1984) Arhivska građa o agrarnoj reformi i kolonizaciji na Kosovu 1918-1941. Ljubljana: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Pavlović, A. (2008) Prostorni raspored Srba i Crnogoraca kolonizovanih na Kosovo i Metohiju u periodu između 1918. i 1941. godine. Baština, br. 24, str. 231-245
Pavlović, A. (2009) Prilog o ekonomsko-socijalnom položaju kolonista na Kosovu i Metohiji 1918-1941. Arhiv, vol. 10, br. 1-2, str. 91-104
Pavlović, A. (2010) Prilog proučavanju ekonomije kolonista na Kosovu i Metohiji 1918-1941. Arhiv, vol. 11, br. 1-2, str. 99-108
Petrović, Đ. (1979) Dubrovački arhivkaoizvorzaetnologju. Dubrovnik: Historijski arhiv u Dubrovniku, Arhivist sv. 1-2
Prošić-Dvornić, M. (1987) Istraživanje prošlosti i pitanje izvora u etnologiji - memorijalna i putopisna grada. Etnološke sveske, Beograd, br. 8, Etnološko društvo Srbije
Radojičić, D. (2005) Arhivski izvori u rekonstrukciji života. u: Etnologija i antropologija - stanje i perspektive, Beograd: Etnografski institut SANU
Segalan, M. (2009) Sociologija porodice. Beograd: Clio
Skolnick, A. (1973) The intimate enviroment, exploring marriage and family. Boston: Brown and Comp
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka