Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 31, str. 133-148
Beleške o Dabarskoj episkopiji
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Dabarska episkopija ulazila je u sastav prvih Savinih episkopija. Sedište episkopije, manastir sv. Nikole u Dabru, u dolini Lima verovatno je prednemanjićka zadužbina. To znači da je monaška tradicija postojala u srpskim zemljama još u XI i XII veku, i da je na toj tradiciji baza na kojoj se razvija srpska crkvena samostalnost.
Reference
*** (1969) Spomenica o 750-godišnjici autokefalnosti. Beograd
Babić, G. (1972) Srpski zapisi u grčkom četvorojevanđelju br. 131 iz Čikaga (SAD). ZLU, Beograd, 8
Bogdanović, D. (1982) Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji XI-XVII veka. Beograd
Bogdanović, D. (1981) Preobražaj srpske crkve. u: Istorija srpskog paroda, Beograd, I 317, 320
Bogdanović, D. (1981) Počeci srpske književnosti. u: Istorija srpskog naroda, Beograd, I, 127
Bošković, Đ. (1957) Arhitektura srednjeg veka. Beograd
Ćirković, S. (1969) Pravoslavna srpska crkva u srednjovekovnoj srpskoj državi. u: Spomenica o 750-godišnjici autokefalnosti, Beograd
Ćorović, V. (1928) Spisi sv. Save. Beograd - Sr. Karlovci
Daničić, Đ. (1864) Riječnik iz književnih starina srpskih. Biograd, III
Daničić, Đ. (1869) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb
Danilo, Drugi (1988) Životi krajeva i arhiepiskopa srpskih - službe. Beograd
Dinić, M. (1978) Srpske zemlje u srednjem veku. Beograd
Dinić, M. (1951-1952) Uz raspravu 'oblast kralja Dragutina posle Deževa'. Istorijski časopis, III, 249-250
Golubinskij, E.E. (1871) Kratkij očerk istorii pravoslavnyh cerkvej bolgarskoj, serbskoj i rumynskoj ili moldovlašskoj. Moskva
Grković, M. (1977) Rečnik ličnih imena kod Srba. Beograd: Vuk Karadžić
Grujić, P. (1932) Eparhijska vlastelenstva u srednjevekovnoj Srbiji. Bogoslovlje, VII, 2
Grujić, R. (1920) Pravoslavna Srpska crkva. Beograd
Ivanović, R.V. (1961) Zemljišni posedi Gračaničkog vlastelinstva. Istorijski časopis, knjiga XI, 1960, strana 253-264
Janković, M. (1985) Episkopije i mitropolije Srpske crkve u srednjem veku. Beograd
Jiriček, K.J. (1959) Trgovački putevi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku. u: Zbornik Konstantina Jirečeka, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, I, 267
Jiriček, K.J. (1959) Hrišćanski element u topografskoj nomenklaturi balkanskih zemalja. u: Zbornik Konstantina Jirečeka, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka
Jovićević, R. (1985) Lična imena u staroslovenskom jeziku. Beograd
Kalić, J. (1979) Crkvene prilike u srpskim zemljama do stvaranja arhiepiskopije 1219. godine. u: Sava Nemanjić Sveti Sava, Beograd, 27-53
Kašić, D. (1969) Sveti Sava, Srpska pravoslavna crkva (1219-1969). u: Spomenica o 750-godišnjici autokefalnosti, Beograd
Kosović, P., Miladinović, M. (1901) Trgovački centri i putevi po srpskim zemljama u srednjem veku i u tursko doba. Godišnjica Nikole Čupića, XXI
Kovačević, Lj. (1890) Svetostefanska hrisovulja. Spomenik, IV
Loma, A. (1987) Sutelica - toponomastički tragovi latinskog hrišćanstva u unutrašnjosti prednemanjićke Srbije. Istorijski glasnik, 1-2, str. 7-28
Loma, A. (2001) Toponomastika kao izazov. Književnost i jezik, Beograd, knj. XLVIII, br. 1-2, 9-20
Marković, V. (1920) Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekovnoj Srbiji. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija
Miklosich, F. (1858) Monumenta Serbica. Viennae
Milaš Nikodim, episkop (2004) Pravila Pravoslavne crkve sa tumačenjima. Beograd - Šibenik, knjiga 1
Milosavljević, D. (2006) Srednjovekovni grad i manastir Dobrun. Beograd - Priboj
Mišić, S.S. (1996) Humska zemlja u srednjem veku. Beograd: DBR International Publishing
Mošin, V. (1960) Serbskaja redakcija sinodika v nedelju pravoslavija. Vizantijskij Vremennik, XVII, 278-353
Mošin, V.A. (1958) Ćirilski rukopisi manastira sv. Trojice kod Pljevalja. Istorijski zapisi, Podgorica, 14, 235
Mrkonjić, P. (1902) Srednje Polimlje i Potarje. u: SEZ IV - naselja srpskih zemalja, Beograd
Novaković, S. (1875) Srpski spomenici XV-XVIII veka. Glasnik Srpskog učenog društva / GSUD, XIII, 35
Novaković, S. (1888) Srpske oblasti X i XII veka. Glasnik Srpskog učenog društva, XLVIII
Pavlović, M. (1928) Gračanička povelja. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, III, 105-141
Petrović, M. (2004) Zakonopravilo Svetoga Save na srpskoslovenskom i srpskom jeziku. Kraljevo: Eparhija žička, Manastir Žiča, 1
Petrović, M.M. (1986) Studenički tipik i samostalnost srpske crkve. Gornji Milanovac: Dečje novine
Petrović, M.M. (1986) Crkvenodržavna ideologija Svetoga Save u Studeničkom tipiku. u: Osam vekova Studenice, Beograd
Petrović, M.M. (1998) Kudugeri - bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska'. Beograd
Petrović, M.M. (2004) Hristos i Hrist. Beograd: Misionarski i duhovni centar Atos
Popović, M. (1987) Stara grad Ras. Beograd
Porfirogenit, K. (1959) Spis o narodima. u: Ferjančić Božidar [ur.] Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, Beograd: Vizantološki institut SANU, II, str. 9-76
Purković, M. (1938) Srpski episkopi i mitropoliti srednjega veka. Skoplje
Radojčić, S. (1982) Freska Konstantinove pobede u crkvi Sv. Nikole Dabarskog. u: Odabrani članci i studije 1933-1978, Beograd-Novi Sad, 48, 51, crt. 1 i 2
Rodić, N. (1973) Interferencija f:p i p:f. Južnoslovenski filolog, XXX, 259-263
Ruvarac, I. (1878) Nešto o Bosni dabarskoj i dabro bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni. u: Godišnjica N. Čupića, 240-261
Ruvarac, I. (1887) Prilozi za srpsku povest. Srbistika, 150(2): 53-82
Skok, P. (1971) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU, I
Slijepčević, Đ. (1991) Istorija Srpske pravoslavne crkve. Beograd, 1
Sngarov, I. (1924) Istorija Ohridskta arhiepiskopija. Sofija, I
Solovjev, V.S. (1953) Svedočanstva pravoslavnih izvora o bogomilstvu na Balkanu. Godišnjak Istorijskog društva Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 5, 37-44
Stojanović, Lj. (1902) Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd, I
Stojanović, L. (1922) 'Trebnik' manastira sv. Trojice kod Plevlja. Spomenik SKA, 52, 22-29
Šafarik, R.J. (1870) Okazky občanskeho pisemnictvi. Praha
Šakota, M. (1970) Prilozi poznavanju manastira Banje kod Priboja. Saopštenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije, IX, 18-46
Šakota, M. (1974) Prilozi poznavanju manastira Banje kod Priboja. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, X
Šerović, P. (1929) Crkva Riza Bogorodice u Bijeloj, u Boki Kotorskoj. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 32(1920)3, 4 str. 273-29
Šobajić, P. (1954) Dabarsko polje u Hercegovini, antropogeografska ispitivanja. Srpski etnografski zbornik, Beograd, LXVII, knj. 34,, 5-45
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.
Creative Commons License 4.0