Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 31, str. 355-378
Istraživanja svakodnevice ženske populacije u srpskom društvu - usmerenost na Kosovo i Metohiju
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
U radu je ukazano na prisutnost kategorije svakodnevnog života žena u radovima sociologa (posredno istoričara i antropologa) u srpskom društvu. Različite, kao po pravilu, turbulentne društvene promene ukazuju na nejednaku zastupljenost istraživanja svakodnevnog života, tim pre što se dugo smatralo da sociologija proučava 'važne društvene događaje'. Što su društvene promene bile turbulentnije, kategorija svakodnevice dobijala je na aktuelnosti, budući da sfera privatnosti apsorbuje sve društvene promene. Otuda ne čudi da je najveći broj radova u časopisima, zbornicima radova, monografija, objavljen u poslednje dve decenije, kada je privremenost postala reč kojom je najlakše opisati svakodnevni život u Srbiji. To nas navodi na zaključak da će u budućnosti transformacija svakodnevice (žena) i dalje biti aktuelna tema u sociologiji srpskog društva.
Reference
Aritonović, I. (2010) Neki uzroci i posledice društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 28, str. 323-345
Aritonović, I.M. (2009) Srpske žene na Kosovu i Metohiji u ratnom okruženju - srpska porodica i posledice martovskog pogroma 2004. godine. Priština: Institut za srpsku kulturu
Begolli, V. (1979) Položaj žene na Kosovu prema običajnom pravu. Obeležja, Priština, br. 6
Blagojević, M. (1991) Srpske seobe sa Kosova od kraja 60-tih godina društveni činioci. u: Srbi i Albanci u XX veku, SANU, Odeljenje istorijskih nauka, naučni skupovi, knj. LXI, knjiga 20
Bojović, B. (1979) Metohija. Priština: Jedinstvo
Božinović, N. (1996) Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku. Beograd: Žene u crnom
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Čejni, D. (2003) Životni stilovi. Beograd: Clio
Gudac-Dodić, V. (2007) Žene u socijalizmu: sfere privatnosti'. u: Ristović, M. [ur.] Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd: Clio, 165-195
Islami, H. (1974) Neke značajnije karakteristike novijeg razvoja porodice i domaćinstava Kosova, s osvrtom na prošireni tip. Sociološki pregled, br. 2-3
Jansen, S. (2005) Antinacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Krasnići, M. (1959-1960) Šiptarska porodična zadruga u Kosovsko-Metohijskoj oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, vol. 4-5
Krasnići, M. (1962) Ekonomski aspekti šiptarske porodične zadruge na Kosovu i Metohiji. u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Prištini, knj. I
Lefebvre, H. (1959) Kritika svakidašnjeg života. Zagreb: Naprijed
Lukač, Đ. (1978) Predgovor. u: Heler Agneš [ur.] Svakodnevni život, Beograd: Nolit, str. 1-18
Marković, P. (2007) Seksualnost između privatnog i javnog u 20. veku. u: Ristović Milan [ur.] Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, 101-130
Milić, A. (2004) Transformacija porodice i domaćinstava - zastoj i strategije preživljavanja. u: Milić Anđelka, i dr. [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa - svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
MIlić, A. (1994) Žene, politika, porodica. Beograd: Institut za političke studije
Milić, A. (2010) Porodica i izazovi globalne transformacije. u: Milić Anđelka [ur.] Vreme porodica, Beograd: ISI FF-Čigoja štampa, 13-32
Milošević, B. (2004) Umeće rada - prilozi sociologiji rada. Novi Sad: Prometej
Papić, Ž. (1989) Sociologija i feminizam - savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Petrović, R. (1991) Demografske osobenosti razvoja Kosova i etničke prilike. u: Srbi i Albanci u XX veku, 173-189
Predojević, J.R. (2001) Tranzicija fertiliteta u radovima albanskih autora sa Kosova i Metohije. Stanovništvo, vol. 39, br. 1-4, str. 131-156
Predojević, J.R. (2002) Tradicionalni bračni i porodični odnosi albanskog stanovništva sa Kosova i Metohije u svetlu zakonika Ljeke Dukađinija. Stanovništvo, vol. 40, br. 1-4, str. 129-145
Pupovci, S. (1968) Građansko-pravni odnosi u Zakoniku Leke Dukađinija. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova i Metohije
Rapi, Đ. (1995) Savremene albanske zadružne porodice na Kosovu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Reineck, J. (1987) Urbanizacija i proces transformacije položaja Albanke na Kosovu. Etnološke sveske, Beograd, vol. 7, str. 162-163
Ristović, M. (2007) Od konstrukcije do dekonstrukcije privatnosti (i nazad) - vreme, prostor, ljudi, pitanja. u: Ristović Milan [ur.] Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd: Klio, str. 5-29
Rrapi, G. (1972) O porodičnoj zadruzi Jakaj iz sela Renovca. Sociologija, br. 1
Spasić, I. (2004) Sociologije svakodnevnog života. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva