Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 34, str. 335-349
Neki aspekti etničkog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji - usmerenost na sever pokrajine
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaivana.m.aritonovic@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
U radu su prikazane specifičnosti etničkog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji, u prvom redu u severnom delu Kosovske Mitrovice - grada koji još uvek predstavlja okidač etničkih sukoba. U kontekstu posledica društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji, koje trećina država članica Ujedinjenih nacija smatra nezavisnom državom, trebalo je prepoznati karakteristike etničkog identiteta Srba koji se opiru ideji o životu van granica Republike Srbije. Cilj rada jeste ukazivanje na ulogu etničkog identiteta u svetlu aktuelnih društvenih zbivanja na Kosovu i Metohiji. Specifičnosti etničkog sukoba u pokrajini ukazuju na to da biti Srbin ili Albanac, mnogo više znači 'ne biti onaj drugi', gde suština etničke identifikacije nije 'ja jesam', već 'ja nisam' pripadnik te grupe. Duboko politički instrumentalizovana, etnička identifikacija srpskog i albanskog naroda počiva na prikazivanju sebe kao žrtve hegemonije 'drugog'. Zločini svog naroda u razgovorima se umanjuju i obratno - zločini druge etničke grupe se preuveličavaju. To u Kosovskoj Mitrovici, podeljenom gradu na severu pokrajine, uslovljava obnavljanje etničkih sukoba, koji se najčešće odvijaju na glavnom mostu iznad reke Ibar - simboličkoj granici između većinskih 'nas' i većinskih 'njih'. U takvoj društvenopolitičkoj konstelaciji, značaj etničkog identiteta se produbljuje, zapostavljajući ostale vidove kolektivne identifikacije.
Reference
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Krug
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu. Beograd: Čigoja štampa
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Koković, D.D., Lazar, Ž.K. (2003) Činioci negovanja nacionalnog i kulturnog identiteta u Vojvodini. Sociološki pregled, vol. 37, br. 1-2, str. 49-59
Koković, D.D. (2002) Procesi integracije, regionalizam i očuvanje kulturnog identiteta. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 163-171
Marković, O. (2008) Etnički identitet građana srpske nacionalnosti u Kosovskoj Mitrovici. u: Nedeljković Saša [ur.] Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, Kruševac, str. 185-208
Milton, G. (1964) The nature of assimilation. u: Assimilation in American Life, New York: Oxford University Press, 60-83
Rajčević, J. (2008) Institucije i identitet u severnoj Kosovskoj Mitrovici. u: Nedeljković Saša [ur.] Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, Kruševac, str. 75-109
Ruano-Borbalan, Ž. (2009) Izgradnja identiteta. u: Halpner Katrin, Žan-Klod Ruano-Borbalan [ur.] Identiteti, Beograd: Klio, 5-16
Stjepanović-Zaharijevski, D., Gavrilović, D. (2010) Identiteti i porodične vrednosne orijentacije na Balkanu. Sociologija, vol. 52, br. 1, str. 23-40
Šutović, M. (2005) Promocija 'modernih' metoda borbe za državu Albanaca na Kosovu. Baština, br. 19, str. 127-137
Uzarewicz, Ch. (2007) Etnički sukob. u: Mimica Aljoša, Marija Bogdanović [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: ZUNS, 125-126
Zdravković, H. (2005) Politika žrtve na Kosovu - identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu. Beograd: Srpski genealoški centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2014.
Creative Commons License 4.0