Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 44, str. 215-227
Ratni planovi Vojske Kraljevine Jugoslavije prema Albaniji 1938-1941
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresad.velojic@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Nakon nemačkog pripajanja Austrije 1938. godine, pojavom nove države na severnim granicama, izmenjeni su ratni planovi jugoslovenskog generalštaba. Izmene su takođe uslovljene i pojačanim italijanskim angažovanjem i pripajanjem Albanije, kao posledice imperijalističke politike Benita Musolinija. U periodu od 1938. godine do početka Aprilskog rata prikazani su ratni planovi Vojske Kraljevine Jugoslavije prema Albaniji. Rad se temelji na istraživanju arhivske građe fonda Vojske Kraljevine Jugoslavije, pohranjene u Vojnom arhivu.
Reference
Avramovski, Ž. (1986) Balkanska antanta. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Milak, E. (1987) Italija i Jugoslavija 1931-1937. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Pavlović, S. (2001) Istorija Balkana. Beograd: Klio
Ristović, M. Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/41-1944/45. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Stojadinović, M. (1963) Ni rat ni pakt. Buenos Aires: El Economista
Terzić, V. (1984) Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. Beograd: Partizanska knjiga
Tešić, D. (1991) Ratni planovi Vojske Kraljevine Jugoslavije 1938-1941. Vojnoistorijski glasni, 1
Vanku, M. (1969) Mala antanta. Titovo Užice: 'Dimitrije Tucović'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1844215V
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka