Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 46, str. 201-209
Shvatanje korupcije u naučnoj teoriji, međunarodnim dokumentima OUN, EU i praksi u BiH
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bnema

e-adresamarina.mijatovicc@gmail.com, drazena.pejanovic@gma
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Korupcija potiče od latinske reči corruptus, što u prevodu znači pokvariti ili uništiti. Ovo značenje je preuzelo primat u svakodnevnom životu, ističući negativnu stranu. U radu se tumači pojam korupcije, precizira se međunarodno zakonodavstvo , preventivni i represivni plan za njeno suzbijanje. Analizira se na primeru iz prakse krivično delo korupcije učinjeno od strane službenih lica , nosioca državne vlasti. Na kraju, ističe se uloga medija u multiplikativnom negativnom odrazu ove pojave na društvo.
Reference
*** (2018) GRECO - grupa država za borbu protiv korupcije. http://www.acas.rs/greco. [21. 11. 2018, 13:00]. 'Analiza uzroka i posledica korupcije u društvu'. http://www.cefi.edu.rs/wp_content/uploads/2016/05/3.-ANALIZA-UZROKA-I-POSLEDICA-KORUPCIJE-U-DRU
*** (2013) Prevencija i borba protiv korupcije. projekat koji finansira EU, http://www.protivkorupcije.rs. [21. 11. 2018, 14:30]
Đukić, S. (2016) Korupcija u Srbiji - teorijska i empirijska analiza. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija
Esadže, L. (2013) Razvoj strategije za borbu protiv korupcije. Beograd
Jovašević, D., Gajić, M. (2008) Problem korupcije u svetlu zaštite ljudskih prava. Beograd
Ninčić, Ž. (2009) Korupcija kao faktor ugrožavanja bezbednosti društva. Beograd: Godišnjak fakulteta bezbednosti
Prokopijević, M. (2011) Korupcija - ekonomska strana. Beograd: Dosije korupcija
Tanzi, V. (1998) Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. Staff Papers - International Monetary Fund, 45(4): 559
Vejnović, D. (2010) Sociološki aspekti uzroka, karakteristika i sprečavanja korupcije društava u tranziciji. u: Metodologija izgradnje sistema integriteta na suzbijanju korupcije, Banja Luka: Uprava za policijsko obrazovanje, Zbornik radova
Vuković, S. (2007) Tranzicija i korupcija. Beograd: IP 'Filip Višnjić'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1846201M
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Oditor (2017)
Analiza uzroka i posledica korupcije u društvu
Ignjatijević Svetlana, i dr.

Vojno delo (2019)
Sistem obračunskog računovodstva i korupcija u javnom sektoru
Milojević Ivan M., i dr.

Ekon horizonti (2018)
Privredni rast i institucionalna tranzicija Republike Srbije
Jakopin Edvard