Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 47, str. 85-102
Leksikologija u nastavnim planovima i programima i školskim udžbenicima
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresamilica.m.mmihajlovic@gmail.com
Sažetak
Radom se daje pregled leksikologije sa metodičkog aspekta, razmatra se njen status i pruža kritički osvrt na zastupljenost i obradu ovih sadržaja u nastavnim planovima i programima, osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima. Usput se ističu ciljevi i zadaci obrade nastavnih sadržaja iz leksikologije. Za bavljenje ovom jezičkom disciplinom odgovoran je veliki uticaj ove jezičke discipline na bogaćenje učeničkog rečnika.
Reference
*** (2009) Službeni glasnik RS, Beograd, Službeni glasnik, br. 72/2009
*** (2013) Službeni glasnik RS, Beograd, Službeni glasnik, br. 11/2013
*** (2017) Službeni glasnik RS, Beograd, Službeni glasnik, br. 10/2017
Belić, A. (1950) Srpski jezik i književnost u školi. Naš jezik, II knj. Sv. 1-2. 3. 4
Čolić, G. (2013) Dinamika razvoja leksikona kod dece mlađeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 4, str. 441-453
Ćurkin, V. (2003) Uloga leksičkih vežbi u bogaćenju rečnika učenika u nižim razredima osnovne škole. Norma, vol. 9, br. 1, str. 125-141
Dragićević, R. (2010) Provera znanja iz leksikologije - gde greše učenici, a gde nastavnici. Književnost i jezik, vol. 57, br. 1-2, str. 97-108
Dragićević, R. (2007) Leksikologija srpskoga jezika. Beograd: Zavod za udžbenike
Ilić, P. (2003) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Janjić, M. (2015) Metodičke refleksije o savremenim aspektima nastave fonetike i fonologije srpskog jezika. Niš: Filozofski fakultet
Kovačević, M. (1996) Dobar udžbenik leksikologije. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, Beograd, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika, 671-679
Nikolić, M. (2010) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Petrovački, L. (2008) Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 235-243
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947085M
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0