Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 47, str. 305-317
Analfabetski kursevi na teritoriji Kosovske divizijske oblasti 1918-1941
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresad.velojic@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Rad urađen na osnovu građe, pohranjene prvenstveno u Arhivu Jugoslavije, prikazuje napore vojnih vlasti na teritoriji Kosovske divizijske oblasti u opismenjavanju regruta u periodu između dva svetska rata. Obrađeno je stanje u garnizonima, statistički posmatrano, kao i poređenje sa kursevima u građanstvu. Sprovođenje analfabetskih kurseva jedan je od pokazatelja uloge vojske kao značajnog faktora u modernizaciji društva i u podizanju kulturnog nivoa stanovništva, u ovom slučaju na teritoriji Kosova i Metohije.
Reference
Becić, I.M. (2014) Rad na opismenjavanju regruta Kraljeve garde 1933-1937. Vojno-istorijski glasnik, br. 2, str. 202-218
Bjelajac, M.S. (1994) Vojska kao faktor modernizacije. u: Srbiji u modernizacijskim procesima XX veka, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 355-359
Bjelajac, M.S. (2004) Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Čalić, M.Ž. (2004) Socijalna istorija Srbije 1918-1941. Beograd: Klio
Dimić, Lj. (1997) Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Stubovi kulture, I-II
Gažević, N., ur. (1972) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Isić, M.Ž. (1993) Pismenost u Srbiji u prvoj polovini XX veka. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 91-104
Jovanović, V. (2011) Vardarska banovina - 1929-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Ristović, M., ur. (2007) Privatni život kod Srba u dvadesetom veku. Beograd: Klio
Slavković-Mirić, B. (2018) Političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji 1929-1941. Beograd: Prosveta
Tasić, D. (2008) Rat posle rata - Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji 1918-1920. Beograd: Utopija, str. 468
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947305V
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (1995)
Vojna operacija kao hermeneutički problem
Ninić Radivoj

Vojno delo (1996)
Jezik ratne veštine i mišljenje
Ninić Radivoj

Zb Filoz fak Priština (2019)
Stradanja Srba Podgorskog sreza 1941. godine
Virijević Vladan A.

prikaži sve [56]