Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 48, str. 141-151
Liotarovo postmoderno stanje
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: postmodernizam; metanarativi; jezičke igre; marksizam; liberalizam
Sažetak
Postmodernizam se kao pravac u društvenim naukama suprotstavlja modernizmu i njegovom verovanju u razum i empiriju. Razum i iskustvo su čvrste osnove sticanja znanja. Verovanje u razum znači imati sporazum svih racionalnih pojedinaca, čemu se postmodernisti suprotstavljaju i ne veruju u takav sporazum. Postmodernisti ne veruju u postojanje opšte istine zbog uticaja subjektivnih činilaca poput vere, roda, kulture i ličnih stavova. Ne postoji ni objektivna stvarnost. Liotar ne veruje u meta narative poput marksizma ili hrišćanstva, pa prednost daje mikro narativima u vidu subjektivnih priča, koji imaju značaj za neke ljude u određenom prostoru i vremenu. Uvodi dihotomiju između naučnog i narativnog znanja, suprotstavlja ih jedno drugom, ali i ukazuje na njihovu povezanost. Liotar se suprotstavlja i modernoj koncepciji jezika prema kojoj jezik ima značenje zato što svaka reč stoji za nešto što postoji. Uvodi Vitgenštajnovo shvatanje jezika prema kome reči ne dobijaju značenje u korespondenciji sa svetom, već iz odnosa sa drugim rečima. Reči su nalik igri i koriste se u međuodnosu jednih sa drugim. Komunikacija u značenjskom smislu moguća je usled postojanja pravila igre. Liotar kritikuje marksizam i liberalni kapitalizam, kao jedne velike meta narative. Oba pravca su doživela svoj krah tokom prethodnog veka: liberalni kapitalizam je zapao u veliku ekonomsku krizu i vrhunio fašizmom, dok je marksizam zasnovan na socijalizamu doživeo kraj raspadom istočnog bloka.
Reference
Bertens, H. (2002) Jean-Francois Lyotard: From postmodernism: The key figures. Oxford
Hicks, S. (2004) Explaining postmodernism: Scepticism and socialism from Rousseau to Foucault. New Berlin - Milwaukee: Scholargy Publishing
Lyotard, J. (1993) Wittgenstein after, political writings. Minneapolis: University of Minnesota Press
Lyotard, J. (1984) The postmodern condition: A report on knowledge. Minneapolis: University of Minneapolis Press, Geoff Bennington (transl)
Maširević, L. (2011) Postmoderne teorije i film na primeru kinematografije Krentina Tarantina. Beograd: Čigoja
Niall, L. (2016) Dictionary of postmodernism. Oxford, Malden: Wiley Blackwell
Rosenau, P.M. (1992) Postmodernism and the social sciences: Insights, inroads and intrusions. Princeton: Princeton University Press
Slović, S. (2018) Postmodernizam u društvenim naukama i međunarodnim odnosima. Priština - Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Slović, S.Ž. (2019) Fukoov koncept odnosa između znanja i moći. Baština, br. 47, str. 199-206
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948141S
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka