Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 48, str. 181-194
Primena modalnog eksperimenta u istraživanju potencijalnog sistema bezbednosti na lokalnom nivou u Republici Srbiji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Beograd
bInstitut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresagordicmiodrag@gmail.com, dragan_tancic@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: model; modelovanje; modalni eksperiment; sistem; građanin; lokalna samouprava; koncept; sistem bezbednosti grada
Sažetak
Razvoj kibernetike uslovio je nastanak metode modelovanja kao opšte naučne metode učinio je da jedinstvo teorije i prakse postane daleko kvalitetnije od, do tada, vladajuće statističke metode. U društvenim naukama ova metoda se pojavljuje kao modalni eksperiment. Koristeći ova, fundamentalna, iskustva, autori u radu najpre teorijski obrazlaže pojam i strukturu modelovanja, kao i pojam i vrste modela, a zatim pojam i vrste eksperimenta, odnosno njegov osnovni model u modelnom eksperimentu i, na kraju, kao ključni deo rada, konceptualni model sistema bezbednosti Republike Srbije i varijable modalnog eksperimenta. U stvari, model je sagledan sa strategijsko-doktrinarnog, pravno-normativog i organizacijsko-funkcionalnog aspekta, primeren savremenim bezbednosnim kretanjima u svetu, našim potrebama i objektivnim mogućnostima. Naravno, njegova primena je moguća i u i lokalnoj samoupravi, koja postaje sve bitniji činilac sistema bezbednosti države.
Reference
Kozić, P. (1994) Metodologija naučnoistraživačkog rada. Beograd
Mihailović, D. (1999) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2000) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, S. (1980) Istraživanje političkih pojava. Beograd: Institut za političke studije
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (1975) Repetitorijum iz metodologije društvenog istraživanja. Beograd: Institut za političke studije FPN, Prošireno i dopunjeno izdanje 1988
Radenković, B. (1989) Interaktivni simulacioni sistem za diskretnu-stohastičku simulaciju organizacionih sistema i njegova realizacija na mini i mikro računarima. Beograd: FON, doktorska disertacija
Radenković, B.L., Stanojević, M., Marković, A.M. (1999) Računarska simulacija. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Seattle Robotics (2019) http://www.seattlerobotics.org/srs-home.htm. [25.5.2019]
Šešić, B. (1974) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B. (1984) Osnovi metodologija društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948181G
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0