Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 48, str. 195-213
Pojedini aspekti ekonomskih kretanja zemalja u tranziciji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresaslobodan.bracanovic@pr.ac.rs
Ključne reči: tranzicija; vrijednosti; ciljevi; zadaci; motivi; ideje vodilje; ideali
Sažetak
Tranzicija predstavlja prelaz ka preobraženom i novom društveno-ekonomskom sistemu. Zasniva se na favorizivanju tržišta i privatne inicijative. Teži se izgrađivanju izmijenjenog i savršenijeg sistema vrijednosti, ciljeva i zadataka. Proces tranzicije prolazi kroz više faza i etapa. Efekti tranzicije nijesu ostvareni kod dostizanja nivoa predtranzicionog vremena. Aktuelne su nove ideje vodilje i ideali.
Reference
Bracanović, S.N. (2013) Uzroci propadanja prethodnog ekonomskog i društvenog sistema. Priština - Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet
Bulatović, M. (2011) Ekonomija i demokratija - držati glavu iznad. Podgorica: Jumedia Mont
Dragutinović, D., Filipović, M., Cvetanović, S. (2005) Teorija privrednog rasta i razvoja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Eling, M. (2013) Investicioni fondovi - inteligentno i racionalno investiranje. Novi Sad: Akademska knjiga
Milanović, B. (2016) Globalna nejednakost - novi pristup za doba globalizacije. Novi Sad: Akademska knjiga
Milenković, D., Tolvaišis, L., Vitošević, J. (2013) Karakteristike spoljnotrgovinske razmjene Srbije i Ruske Federacije. u: Međunarodni naučni skup IPES-SR, Iskustva i perspektive ekonomske saradnje Srbije i Rusije, Priština, Zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet, 57-97
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2017) Bilten javnih finansija. Beograd, str. 15-16
Pejanović, R. (2015) Tranzicija i nacionalna kultura - ogledi iz društveno-ekonomske antropologije. Novi Sad: Akademska knjiga
Piketi, T. (2015) Kapital u 21. veku. Novi Sad: Akademska knjiga
Rikalović, G., Molnar, D. (2017) Analiza međuzavisnosti (ne) stabilnosti države i privrednog razvoja u slučaju malih zemalja. u: Strategije razvoja i ekonomske saradnje malih zemalja u uslovima globalizacije i regionalnih integracija, Međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Stojadinović, D. (2006) Ekonomski kalendar. Beograd - Zemun: Akademska štampa
Štiglic, D.E. (2015) Velika podjela - društva nejednakosti i šta da radimo sa njima. Novi Sad: Akademska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1948195B
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2020)
Ekonomske tendencije, kapital i nejednakosti
Bracanović Slobodan N.

Baština (2020)
Ekonomske vizije i horizonti
Bracanović Slobodan N.

Ekonomski pogledi (2014)
Srpski zaokreti ka Istoku
Bracanović Slobodan N.

prikaži sve [23]