Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 48, str. 421-435
Osnovna škola "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici i uspeh na kraju 2016/2017. i 2017/2018. školske godine
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresapetar.rajcevic@pr.ac.rs
Sažetak
Kosovska Mitrovica bila je dugo u sastavu Turske carevine. U tome se vide osnovni uzroci njene slabe i spore ekonomske i kulturne razvijenosti. Oslobođenje je doživela tek početkom 20. veka kada ponovo, posle viševekovnog ropstva, dolazi u sastav države Srbije. Zbog postojanja drugih škola u okruženju, ova je relativno kasno osnovana. Današnja Osnovna škola "Sveti Sava" počela je sa radom 1. septembra 1961. godine. Nekoliko puta nadležne vlasti menjale su joj ime. Današnji naziv nosi od 1993. godine. Kako je rastao broj stanovnika u gradu tako je dolazilo i do potrebe za proširenjem školske zgrade. Najnoviji takav poduhvat dešava se tokom 2017. godine. Danas je to moderna i dobro organizovana ustanova koja zapošljava potreban stručni kadar i postiže zapažene rezultate u svim vaspitno-obrazovnim oblastima. U radu se analizira uspeh postignut na kraju 2016/2017. i 2017/2018. školske godine.
Reference
*** (2017) Izveštaj o uspehu učenika na kraju drugog polugodišta školske 2016/2017. godine
*** (2018) Izveštaj o uspehu učenika na kraju drugog polugodišta školske 2017/2018. godine
Crnjanski, M. (2011) Sveti Sava. Beograd: Politika
Jolakovski, A. (1996) Nastava vo kombinirani paralelki - didaktičko-metodički pristup. Skopje: Pedagoški zavod na Makedonija
Jukić, S., Gajić, O. (2006) Didaktičko-metodički aspekti organizacije nastave u kombinovanim odeljenjima. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Kunarac, A. (2016) Nova škola i ljudska priroda. Beograd: Odbor za versku nastavu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke
Popović, P. (2004) Sveti Sava. Beograd: Svet knjige
Potkonjak, N.M. (2001) Rastko Nemanjić - Sveti Sava. Beograd: Učiteljski fakultet
Radulović, M., Mitrović, L. (2000) Kosovsko Mitrovački okrug. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ristanović, S. (1990) Sava Nemanjić - Sveti Sava u istoriji i tradiciji. Beograd: Autorska izdavačka zadruga 'Poslovni biro
Špijunović, K. (1988) Organizacija rada u kombinovanom odeljenju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Trnavac, N., Đorđević, J. (1998) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga komerc
Urošević, A. (2006) Kosovo. Priština: NUB 'Ivo Andrić'
Vilotijević, M. (1999) Didaktika 1 - predmet didaktike. Beograd: Naučna knjiga
Vukadinović, Z., Bogavac, M. (2001) Srpska prosveta i kultura u Kosovskoj Mitrovici 1836-1941. Priština/Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Žunjić, S. (2014) Istorija srpske filozofije. Beograd: Zavod za udžbenike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bastina1948421R
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2018)
Osnovna škola 'Sveti Sava' u Žerovnici
Rajčević Petar Đ.

Baština (2020)
Mozaik iskonskih kulturnih vrednosti Srba Kosovskog Pomoravlja
Popović Brankica V.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Politika i moral u teoriji države Slobodana Jovanovića
Milosavljević Boris

prikaži sve [37]