Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 49, str. 129-143
Upotreba Jutjuba u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom nivou
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresadanijela.kulic@pr.ac.rs, katarinasvkvc3@gmail.com
Sažetak
U doba kada se maksimalno koriste sve prednosti tehnologije, teško je naići na aspekt života koji se ne oslanja na neke od inovacija današnjice. Sa ubrzanim tehnološkim razvojem i uvećanjem baze znanja zahteva se brzo i efikasno usvajanje savremenih informacionih veština, što posredno utiče na osavremenjivanje i unapređivanje nastavnog procesa. U radu smo nastojali da utvrdimo u kojoj meri se u našoj zemlji teži ka ovakvom osavremenjivanju nastave. Sprovedeno je istraživanje sa ciljem da se ispita koliko se u učenju i u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom nivou koristi Jutjub (kao važan digitalni medij), potom i internet uopšte. Dat je pregled vladajućih stavova, istaknute su najvažnije prednosti Jutjuba za učenje jezika i njegovi bitni nedostaci. U glavnom delu rada predstavljeni su rezultati istraživanja sprovedenog među srednjoškolskom populacijom u Leposaviću. Na kraju su predloženi kriterijumi za odabir kvalitetnih i prikladnih Jutjub sadržaja za potrebe nastave engleskog jezika, kao i preporuke za dalja istraživanja.
Reference
Adulrahman, A.W. (2016) The Effective Use of YouTube videos for Teaching English Language in Classrooms as Supplementary Material at Taibah University in Alula. International Journal of English Language and Linguistics Research, [12.10.2019]
Arsenijević, O.M., Radosavljević, M.Ž. (2017) Komparativna analiza socio-kulturnih odnosa prema inovacijama studenata iz Srbije, Vojvodine i sa Kosova. Baština, br. 42, str. 269-294
Bajkov, V., Bajkov, D., Krylova, E. (2013) Vikipediâ i YouTube dlâ vseh. Moskva: DMK Press
Covington, P., Adams, J., Sargin, E. (2016) Deep Neural Networks for YouTube Recommendations. Proceedings of the Recommender Systems Challenge, [21.9.2019]
Dewitt, D., Alias, N., Siraj, S., Yusaini, Y.M., Ayob, J., Ishak, R. (2013) The Potential of YouTube for Teaching and Learning in the Performing Arts. Procedia - Social and Behavioral Sciences, [21.10.2019]
Dogruer, N., Eyyamb, R., Menevisab, I. (2011) The use of the internet for educational purposes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, [21.9.2019]
Harmer, J. (2007) The Practice of English Language Teaching. (4th edition.). [21.10.2019]
Holland, M. (2016) How YouTube Developed into a Successful Platform for User-Generated Content. Elon Journal for Undergraduate Research in Communications, [17.10.2019]
ITU (2018) Measuring the Information Society Report. Volume 1. [20.9.2019]
Kulić, D., Zečević, S. (2017) Multipismenost u obrazovanju: globalno sredstvo sporazumevanja i novi esperanto. u: Globalizacija i glokalizacija - međunarodni tematski zbornik - zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 435-450
Lance, J., James, K.P. (2007) Promoting the individual learning styles of Masters Students studying marketing-related modules through the use of YouTube video-clips. Investigations in University Teaching and Learning, [15.10.2019]
Mandić, P., Mandić, D. (1996) Obrazovna informaciona tehnologija. Beograd: Učiteljski fakultet
Mihajlović, M.M. (2019) Leksikologija u nastavnim planovima i programima i školskim udžbenicima. Baština, br. 47, str. 85-102
Milošević, H., Kontrec, N., Đošić, D. (2013) Veštine komuniciranja. Priština: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini
Morreale, J. (2014) From homemade to store bought: Annoying Orange and the professionalization of YouTube. Journal of Consumer Culture, [15.10.2019]
Petrović, M. (2016) Model e-učenja za podršku razvoju informatičkih kompetencija zaposlenih u obrazovanju. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Doktorski rad. [13.10.2019]
Republički zavod za statistiku (2018) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Beograd, < http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201816013.pdf>. [25.9.2019]
Scheiter, K., Gerjets, P., Huk, T., Imhof, B., Kammerer, Y. (2009) The effects of realism in learning with dynamic visualizations. Learning and Instruction, [27.10.2019]
Spasić, N.A. (2019) Poredbene i/ili načinske konstrukcije od Vuka do danas. Baština, br. 48, str. 89-101
Tapavički-Duronjić, T. (2011) Postmilenijumska generacija u umnoženoj stvarnosti. Kultura polisa, [15.10.2019]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1949129K
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0