Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 52, str. 247-260
Uticaj kulturno-istorijske baštine na atraktivnost turističke destinacije
aAlfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd
bVisoka ekonomska škola, Leposavić

e-adresadrddasic@gmail.com, savic22@yahoo.com
Sažetak
Predmet ovog rada je uticaj kulturne baštine na atraktivnost turističke destinacije. Države kao nosioci brenda, postale su svesne da više nije dovoljno ulagati samo u razvoj pojedinačnih turističkih destinacija, kao što su one koje su vezane za morski turizam, metropole, skijališta ili banje... Savremenom turisti se mora cela država predstaviti kao turistička destinacija, a kulturno-istorijski turizam se nameće kao najbolja opcija. Na navedeno je uticala činjenica, da je sa razvojem društva došlo i do velikih promena u navikama, željama, ali i potrebama turista, koji danas žele različite vrste odmora. Cilj ovoga rada je ukazati na velike promotivne potencijale kulturno-istorijske baštine u brendiranju destinacija.
Reference
Bojović, Z. (2013) Homoljske teme u književnosti - prilog istraživanjima književne i kulturne tradicije. Mitološki zbornik Rača: Centar za mitološke studije, br 30, 239-254
Dašić, D. (2013) Brendiranje država i nacija. Kultura, br. 139, str. 396-415
Dašić, D. (2018) Menadžment zdravstvenog i medicinskog turizma - mogući pravci razvoja u Republici Srbiji. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 13, br. 1, str. 41-56
Dašić, D. (2016) Brendiranje mesta i/ili destinacija. Kultura, br. 152, str. 377-393
Dašić, D., Živković, D., Vujić, T. (2020) Rural tourism in development function of rural areas in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 67, br. 3, str. 719-733
de Karlo, M., di Anđelo, F. (2015) Repozicioniranje brenda grada i događaja - Milano. u: Morgan N., Pričard A., Prajd R. [ur.] Destinacija kao brend - upravljanje reputacijom mesta, Beograd: Clio, 266-279
Demonja, D., Gredičak, T. (2014) Uloga marketinga u razvoju kulturnog turizma u Hrvatskoj. Podravina, Volumen 13, 112 broj 25, 112-128
Đukić, V., Todorović, M. (2008) Kulturni turizam - most između kulturne i turističke politike. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 13-14, str. 265-283
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Kulturni turizam. Beograd: Clio
Gobe, M. (2006) Emocionalno brendiranje - nova paradigma povezivanja brendova sa ljudima. Beograd: Mass Media International
Hrustić, H. (2012) Evropska integracija u oblasti kulture - osvrt na saradnju Srbije sa EU u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Kultura, br. 136, str. 340-354
Ivanović, M., Milićević, B. (2009) Some challenges of creating a new brand of Serbian tourism: Case study: The Republic of Užice. Turizam, vol. 13, br. 1, str. 17-27
Krasojević, B. (2011) Pojam i značaj kulturnog turizma u Srbiji. u: Pešić D. [ur.] Kulturno-turistički potencijali održivog razvoja sopotskog kraja - zbornik radova, Sopot: Centar za kulturu, 41-48
Krasojević, B., Đorđević, B. (2015) Nematerijalno kulturno nasleđe - turistički resurs Srbije. u: The International Scientific Conference - Synthesis 2015: Tourism and hospitality, Proceedings of, Belgrade: Singidunum University, str. 561-565
Krivošejev, V. (2012) Muzeji, menadžment, turizam - ka savremenom muzeju, od teorije do prakse. Valjevo: Narodni muzej
Krivošejev, V. (2015) Nasleđivanje baštine ili baštinjenje nasleđa?. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 10, br. 2, str. 427-436
Lazić, S. (2015) Turizam u Beogradu između dva svetska rata - kroz dokumenta Istorijskog arhiva Beograda. TIMS. Acta, vol. 9, br. 1, str. 37-47
Mcmanus, G. (2006) Community facility or tourism product: Managing the multiple identities of a small museum. http://intercom.museum/documents/2-2McManus.pdf, pristup 10. 08. 2018
Mirković, S. (2005) Homolje - Opština Žagubica - ekološko turistička oaza Evrope. Žagubica: Turistička organizacija opštine Žagubica
Petrović, J. (2013) Marketinška orijentacija u funkciji razvoja savremenog turističkog preduzeća u Srbiji. u: Ateljević J., Petrović D., Grujić R. [ur.] Jahorinski poslovni dani - preduzetništvo, gastronomija i turizam, Jahorina, Republika Srpska: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 130-144
Prnjat, A. (2019) Xenophobia and identitarian nationalism. u: Milisavljević V., Mićunović N. [ur.] Xenophobia, Identity and New Forms of Nationalism, Belgrade: Institute of Social Sciences, 240-251
Radović, V., Katanić, Z., Pezo, L. (2018) Važnost valorizacije srpskog kulturno-istorijskog nasleđa Kosova i Metohije u cilju razvoja turizma. TIMS. Acta, vol. 12, br. 1, str. 5-15
Richards, G. (2003) What is cultural tourism?. u: van Maaren A. [ur.] Erfgoed voor Toerisme, Amsterdam: Nationaal Contact Monumenten
Rusalić, D. (2011) Od zakonske regulative do aktivnog učešća - nova definicija baštine kroz održiv razvoj i ulogu lokalne zajednice. u: Kulturno-turistički potencijali održivog razvoja sopotskog kraja - zbornik radova, Sopot: Centar za kulturu, 49-57
Seren, H.B. (2015) Izazov autentičnosti. u: Morgan N., Pričard A., Prajd R. [ur.] Destinacija kao brend - upravljanje reputacijom mesta, Beograd: Clio, 132-145
Skoko, B. (2009) Država kao brend. Zagreb: Matica Hrvatska
Stanković-Pejnović, V. (2011) Kultura kao primarno dobro - slučaj Makedonije. Sociološki pregled, vol. 45, br. 2, str. 193-220
Stojić-Karanović, E. (2007) Regionalna i prekogranična saradnja za održivi razvoj Srbije. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 2-3, str. 340-375
Šošić, T. (2014) Pojam kulturne baštine - međunarodno-pravni pogled. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, str. 833-860)
Trajković, N. (2019) Prirodni i kulturni resursi kao faktori konkurentnosti i jačanja performansi sektora turizma. Turističko poslovanje, br. 23, str. 5-15
Vićentijević, D. (2011) Mogućnosti kulturnog turizma u Strategiji razvoja turizma Srbije. u: Pešić D. [ur.] Kulturno-turistički potencijali održivog razvoja sopotskog kraja - zbornik radova, Sopot: Centar za kulturu, 35-39
Vitelo, R., Vilkoks, M. (2015) Brendiranje destinacija i urbani leksikon - London, Njujork i Barselona. u: Morgan Najdžel, Pričard Anet, Prajd Rodžer [ur.] Destinacija kao brend - upravljanje reputacijom mesta, Beograd: Clio, 343-354
Vlada Republike Srbije-Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (2016) Strategija razvoja turizma republike Srbije za period 2016-2025. https://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
Zadel, Z., Sinisa, B. (2013) Economic impact of cultural tourism. UTMS Journal of Economics, 4 (3): 355-366
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-27671
primljen: 28.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka