Akcije

Yugoslav Journal of Operations Research
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 2, br. 2, str. 129-142
Development of operations research in Yugoslavia: A comprehensive survey
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Ključne reči: development; OR; Yugoslavia; promotion; YUJOR
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
On occasion of the promotion of first several issues of the Yugoslav Journal of Operations Research, which took place on the plenary session of the nineteenth Yugoslav Symposium on Operations Research (YU-SYM-OP-IS'92) in Belgrade, in October 1992. J. Petrić, Editor-in-Chief of YUJOR prepared a review of the development of Operations Research in Yugoslavia. The way it passed was necessary in order to put together the conditions for such a journal to appear. This text is dedicated to the promotion of the journal aiming the in-depth consideration of its origins and everything that should be done before its first issue appeared.
Reference
*** (1967) Priprema proizvodnje. Beograd: Export-press
*** (1967) Projektovanje grupne tehnologije. Beograd: Export-press
*** (1967) Studija i merenje rada. Beograd: Export-press
*** (1967) u: Posvetovanje o uporabi metod operacijskega raziskovanja v delovnih organizacijah v Jugoslaviji, Bled, 18-20. maj - zbornik radova
*** (1968) u: SKUPS '68 - Prva konferencija za upravljanje poslovnim sistemima, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 1: I sekcija - Projektovanje poslovnih sistema, II sekcija - Razvojna funkcija, III sekcija - Optimizacija i planiranje)
*** (1968) u: SKUPS '68 - Prva konferencija za upravljanje poslovnim sistemima, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 2: IV sekcija - Merenje i ocenjivanje kvaliteta i pouzdanosti tehničkih sistema, V sekcija - Nova tehnika i kadrovi)
*** (1968) Upravljanje poslovnim sistemom - bibliografija I. Beograd: Progres-invest
*** (1969) u: SKUPS '69 - Druga konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 1: I sekcija - Poslovni sistem i njegovo okruženje, II sekcija - Donošenje odluka, III sekcija - Marketing)
*** (1969) u: SKUPS '69 - Druga konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 2: IV sekcija - Planiranje u poslovnom sistemu, V sekcija - Razvoj novih proizvoda i procesa, VI sekcija - Informacioni sistemi, VII sekcija - Kadrovi)
*** (1970) u: SKUPS '70 - Treća konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 1: I sekcija - Opšta problematika poslovnog sistema, II sekcija - Marketing i razvoj proizvoda i procesa, III sekcija - Informacioni sistemi, IV sekcija - Planiranje u poslovnom sistemu, V sek
*** (1970) u: SKUPS '70 - Treća konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 2: I sekcija - Opšta problematika poslovnog sistema, II sekcija - Marketing i razvoj proizvoda i procesa, III sekcija - Informacioni sistemi, IV sekcija - Planiranje u poslovnom sistemu, V sek
*** (1970) Upravljanje poslovnim sistemom - bibliografija II. Beograd: SKUPS
*** (1971) u: SKUPS '71 - Četvrta konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 1: I sekcija - Kompleksni slučajevi na primerima većih poslovnih sistema, II sekcija - Marketing i razvoj proizvoda i procesa, III sekcija - Informacioni sistemi, IV sekcija - Planiranje u pos
*** (1971) u: SKUPS '71 - Četvrta konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 2: I sekcija - Kompleksni slučajevi na primerima većih poslovnih sistema, II sekcija - Marketing i razvoj proizvoda i procesa)
*** (1971) u: SKUPS '71 - Četvrta konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, juni - zbornik radova, (knjiga 3: III sekcija - Informacioni sistemi, IV sekcija - Planiranje u poslovnom sistemu, V sekcija - Kadrovi)
*** (1971) Upravljanje poslovnim sistemom - bibliografija III. Beograd: SKUPS
*** (1972) u: SKUPS '72 - Peta konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, maj - zbornik radova, (knjiga 1: I sekcija - Sistem i okruženje, II sekcija - Marketing i razvoj novih proizvoda i procesa, III sekcija - Informacioni sistemi)
*** (1972) u: SKUPS '72 - Peta konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, maj - zbornik radova, (knjiga 2: IV sekcija - Planiranje u poslovnom sistemu, V sekcija - Kadrovi)
*** (1973) u: SKUPS '73 - Šesta konferencija za upravljanje poslovnim sistemom, Vrnjačka Banja, maj - zbornik radova, (I sekcija -, II sekcija - Marketing i razvoj novih proizvoda i procesa, III sekcija - Informacioni sistemi, IV sekcija - Planiranje u poslovnom sistemu, V sekcija - Kadrovi, VI sekcija - Pouzdanost)
*** (1974) u: SYM-OP-IS '74, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova, (knjiga 1: sekcija T)
*** (1974) u: SYM-OP-IS '74, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova, (knjiga 2: sekcija G)
*** (1975) u: SYM-OP-IS '75, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova, (knjiga 1: sekcija P)
*** (1975) u: SYM-OP-IS '75, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova, (knjiga 2: sekcija G)
*** (1976) u: SYM-OP-IS '76, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova
*** (1977) u: SYM-OP-IS '77, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova
*** (1978) u: SYM-OP-IS '78, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi
*** (1979) u: SYM-OP-IS '79, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova
*** (1980) u: SYM-OP-IS '80, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi
*** (1981) u: SYM-OP-IS '81, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova, (knjiga 1)
*** (1981) u: SYM-OP-IS '81, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi, (knjiga 2)
*** (1982) u: SYM-OP-IS '82, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi - zbornik radova
*** (1983) u: SYM-OP-IS '83, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi, (knjiga 1)
*** (1984) u: SYM-OP-IS '84, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi
*** (1985) u: SYM-OP-IS '85, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima
*** (1986) u: SYM-OP-IS '86, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi
*** (1987) u: SYM-OP-IS '87, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi
*** (1988) u: SYM-OP-IS '88, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Brioni - zbornik radova
*** (1989) u: SYM-OP-IS '89, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Kupari
*** (1990) u: SYM-OP-IS '90, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Dubrovnik-Kupari
*** (1991) u: SYM-OP-IS '91, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi, zbornik radova
*** (1992) u: SYM-OP-IS '92, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Beograd, 13-16 oktobra, zbornik radova
*** Rečnik iz operacionih istraživanja. (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Čupić, M.E. (1987) Uvod u teoriju odlučivanja. Beograd: Naučna knjiga
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1991) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Naučna knjiga
Čupić, M.E., Novaković, T., Svilar, M. (1992) Generatori i aplikacije sistema za podršku odlučivanju. Beograd: Naučna knjiga
Drulović, M. (1967) Upravljanje sistemom poslovanja. Beograd: Export-press
Hitchcook, F.L. (1941) Distribution of a product from a several sources to numerous localities. Journal of Mathematical Physics, vol. 20, str. 224-230
Ivanović, V. (1940) Pravila za proračun potrebnog broja transportnih sredstava. Vojno-izdavački glasnik, br. 1-2, str. 1-10
Jovičić, S. (1988) Pouzdanost, pogodnost za održavanje, raspoloživost, održavanje, logistička podrška. (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Kantorovič, L.V. (1939) Matematičeskie metodi v organizacii i planirovanii proizvodstva. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta
Kraut, B. (1953) Operativno istraživanje - nauka u ratovodstvu i privredi. Beograd: Vojno delo
Krčevinac, S.B., Čupić, M.E. (1984) Ekonometrijske metode - zbirka rešenih zadataka. (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Krčevinac, S.B., Petrić, J., Čupić, M.E., Nikolić, I. (1983) Algoritmi i programi iz operacionih istraživanja. Beograd: Naučna knjiga
Lazarević, B.J., Jovanović, V.M., Vučković-Nikolić, M.D., Dizdarević, P. (1988) Projektovanje informacionih sistema. Beograd: Naučna knjiga, I deo
Lazarević, B.J., Jovanović, V.M., Vučković-Nikolić, M.D., Dizdarević, P. (1988) Projektovanje informacionih sistema. Beograd: Naučna knjiga, II deo
Opricović, S. (1980) Višekriterijumska optimizacija. Beograd: Naučna knjiga
Opricović, S. (1992) Optimizacija sistema. Beograd: Građevinski fakultet
Panarin, S., Radojević, R., Savić, Đ., Božović, L. (1967) Elektronski računar u upravljanju. Beograd: Export-press
Pavićević, A., Petrić, J., Cimpl, S., Jevtić, D., i dr. (1967) Razvojna funkcija. Beograd: Export-press
Petrić, J. (1982) Metode planiranja u složenim organizacijama udruženog rada. Beograd: Naučna knjiga
Petrić, J., Kojić, Z., Šarenac, L. Zbirka zadataka is operacionih istraživanja - I deo. (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Petrić, J., Kojić, Z., Šarenac, L. Zbirka zadataka is operacionih istraživanja - II deo. (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Petrić, J.J. (1982) Operaciona istraživanja. Beograd: Savremena administracija
Petrović, R.I., i dr. (1986) Upravljanje sistemima. Beograd: Naučna knjiga
Petrović, R.I., i dr. Lokalne računarske mreže. (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Tomović, R. (1954) Jedna potrebna inicijativa - General-major B. Kraut: Operativno istraživanje, Vojno delo, 1953. Nova misao, Beograd, br. 1, str. 150-152
Vukadinović, S.V. (1988) 15 godina SYM-OP-IS-a i 48 godina operacionih istraživanja u Jugoslaviji. u: SYM-OP-IS '88, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Brioni - zbornik radova, str. 3-5
Vukadinović, S.V. (1988) Masovno opsluživanje. Beograd: Naučna knjiga
Vukadinović, S.V. (1988) Transportni zadatak linearnog programiranja. Beograd: Naučna knjiga, (biblioteka Operaciona istraživanja i informacioni sistemi)
Vuleta, J.V. (1985) Metode ekstremizacije na grafovima. Beograd: Institut za ekonomiku industrije
Zelenović, D.M., Todorović, J.M. (1990) Efektivnost sistema u mašinstvu. Beograd: Naučna knjiga
Zlobec, S. (1988) Characterizing optimality in mathematical programming models. Acta Applicandae Mathematicae, 12, 2, 113-180
Zlobec, S., Petrić, J. (1989) Nelinearno programiranje. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.