Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Razvoj sistema za statističku kontrolu kvaliteta proizvodnih procesa
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bRLS DOO, Renishaw Product Line, Ljubljana-Dobrunje, Slovenia

e-adresavukelic@uns.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 14003-TR: Improvement of the quality of processes and products by the implementation of contemporary engineering techniques with aim of increasing competitiveness on global market

Ključne reči: statistička kontrola procesa; stabilnost procesa; sposobnost procesa
Sažetak
Sprezanjem računara i mernih uređaja stvaraju se informacioni merni sistemi, čiji su osnovni zadaci automatizovano merenje i kontrola kvaliteta proizvodnih procesa, matematička obradu rezultata merenja u realnom vremenu, memorisanje mernih rezultata, dokumentovanje rezultata merenja, upravljanje procesima, itd. Statističke metode za ocenu kvaliteta omogućavaju analizu proizvodnih procesa a na osnovu iste i sprovođenje odgovarajućih preventivnih i korektivnih mera u cilju podizanja ukupnog kvaliteta proizvodnje. U radu je istaknut značaj primene statističkih metoda kontrole kvaliteta za ocenu stabilnosti i sposobnosti proces. Prikazana je struktura i funkcionisanje razvijenog aplikativnog softvera za statističku kontrolu procesa. Na kraju su dati odgovarajući zaključci.
Reference
Bothe, D.R. (1997) Measuring process capability: techniques and calculations for quality and manufacturing engineers. McGraw Hill, 897 pp
Burr, J.T., Burr, I.W. (2005) Elementary statistical quality control. CRC Press, 449 pp
Chandra, J.M. (2001) Statistical quality control. Boca Raton, FL, itd: CRC Press
Chen, K.S., Huang, H.L., Huang, C.T. (2007) Control charts for one-sided capability indices. Quality & Quantity, 41(3), str. 413-427
Florac, W.A., Carleton, A.D. (1999) Measuring the software process: Statistical process control for software process improvement. Addison-Wesley
Knoth, S. (2005) Fast initial response features for EWMA control charts. Statistical Papers, 46(1), pp. 47-64
Montgomery, D.C. (2004) Introduction. u: Statistical Quality Control, John Wiley
Oakland, J.S. (2007) Statistical process control. Butterworth-Heineman
Russell, R., Taylor, B. (2006) Operations management: Statistical process control. John Wiley & Sons, Inc, 5th Edition
Sargut, K.U., Demirors, O. (2006) Utilization of statistical process control (SPC) in emergent software organizations: pitfalls and suggestions. Software Quality Journal, 14(2), str. 135-157
Zhelezarov, I. (2006) Statistička kontrola procesa sredstvima Prekontrole i digitalna merna sredstva sa izlaznim podacima. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 4, br. 1, str. 55-62
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2009.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2010)
Indeksi za ocenu sposobnosti procesa
Kolarević Milan, i dr.

Serb J Management (2012)
Značaj upravljanja kvalitetom poslovanja za povećanje konkurentnosti privrede Srbije
Anđelković-Pešić Marija, i dr.

Sci Pub Univ Novi Pazar Ser A (2020)
Empirical distribution function as a tool in quality control
Jevremović Vesna, i dr.