Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Primena računarskih modela samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću u saniranju trauma femura
aUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet
bFaculty of Medicine and University Orthopedic and Traumatology Clinic, Niš

e-adresakorunovic.nikola@gmail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR12012

Sažetak
Ovaj rad bavi se primenom računarski podržanih tehnologija u ortopediji, na primeru upotrebe samo-dinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora Mitković u lečenju trauma humane butne kosti - femura. Najpre je ukratko objašnjeno jedinstveno mesto koje fiksator Mitković zauzima među ostalim sličnim rešenjima, nakon čega je dat opis koraka kroz koje su kreirani CAD modeli femura i implantata. Ovi koraci obuhvataju upotrebu slikovno-dijagnostičkih metoda, metoda 'čišćenja' i 'ozdravljivanja' poligonalnih modela kao i površinskog i zapreminskog modeliranja. Ostatak rada skoncentrisan je na dve različite primene pomenutih CAD modela. S jedne strane, oni se koriste u okviru računarske aplikacije za planiranje ortopedskih operacija koja je kreirana od strane autora. Sa druge, koriste se I kao osnova za kreiranje modela namenjenih analizi primenom metoda konačnih elemenata, čijom se upotrebom može vršiti optimizacija veličine fiksatora i njegovog položaja u odnosu na tretiranu kost.
Reference
Cristofolini, L., Viceconti, M., Toni, A., Giunti, A. (1995) Influence of thigh muscles on the axial strains in a proximal femur during early stance in gait. Journal of Biomechanics, 28(5) pp. 611-624
Golubović, Z., Mitković, M., Gajdobranski, Đ., Mačukanović-Golubović, L., Micić, I., Stojiljković, P. (2007) Lečenje preloma trohantera butne kosti unutrašnjim fiksatorom sa mogućnošću dvostruke dinamizacije. Medicinski pregled, vol. 60, br. 5-6, str. 267-271
Milenković, S., Mitković, M.L., Micić, I., Radenković, M. (2002) Mitkovic's Internal Fixator: A new concept with sliding and compression along the neck and shaft of the femur for trochanteric and subtrochanteric fractures. European Journal of Trauma, 1(28):208.12. Supplement
Milenković, S., Mitković, M.B., Radenković, M., Mladenović, D., Golubović, Z., Stanojlović, M. (2003) Hirurško lečenje trohanternih preloma dinamičkim metodama spoljne i unutrašnje fiksacije. Facta universitatis - series: Medicine and Biology, vol. 10, br. 2, str. 79-83
Milovanović, J., Trajanović, M., Vitković, N., Stojković, M. (2009) Rapid prototyping tehnologije i materijali za izradu implantata. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 23-30
Mitković, M.B. (2002) Rezulati primene originalnih minimalno invazivnih hirurških metoda lečenja preloma. Acta facultatis medicae Naissensis, vol. 19, br. 3-4, str. 167-178
Ranković, V., Ristić, B., Kojić, M. (2007) Internal fixation of femoral bone comminuted fracture: FE analysis. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 1, br. 1, str. 120-128
Rudman, K.E., Aspden, R.M., Meakin, J.R. (2006) Compression or tension? The stress distribution in the proximal femur. Biomedical engineering online, 5: 12
Sowmianarayanan, S., Chandrasekaran, A., Krishnakumar, R. (2006) Finite element analysis of proximal femur nail for subtrochanteric fractured femur. u: International ANSYS conference, Proceedings
Stojković, M., Trajanović, M., Vitković, N., Milovanović, J., Arsić, S., Mitković, M. (2009) Referential geometrical entities for reverse modeling of geometry of femur. u: VIPIMAGE2009, Porto, Portugal, Proceedings, pp. 189-194
Taddei, F., Pancanti, A., Viceconti, M. (2004) An improved method for the automatic mapping of computed tomography numbers onto finite element models. Medical Engineering & Physics, 26(1): 61
Theodorou, E.G., Provatidis, C.G., Megas, P.D. (2009) Investigating a total hip arthroplasty finite element model with respect to the offset and version changes, according to the modular neck type. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 3, br. 2, str. 1-16
Trajanović, M., Mitković, M., Vitković, N., Milovanović, J. (2009) Definisanje zahteva aplikacije za planiranje operacija u hirurgiji koštano zglobnog sistema. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 5-11
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.