Akcije

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Srpski jezik u arealu Kosova i Metohije - od nadetničkog do 'konfesionalnog'
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za ruski jezik i književnost

e-adresahvostanskazemlja@gmail.com
Projekat:
Opis i standardizacija savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178021)

Ključne reči: srpski jezik; etnolingvistički; etnički; nadetnički; konfesionalni; sociolingvistička situacija; kriptoglosija
Sažetak
U radu se na temelju obimne lingvističke, etnografske, istoriografske i ostale građe te višegodišnjih terenskih istraživanja autora, predočavaju osnovni problemi današnjeg statusa i položaja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji, njihova istorijska, socijalna, kulturna i verska uslovljenost. Pokazuje se da je, u sledu čestih međuetničkih kriza i u nenaklonjenom mu neslovenskom etnolingvističkom okruženju, srpski jezik podvrgnut dugotrajnom procesu destabilizacije koji se prvenstveno ogleda u brojčanom redukovanju njegovih korisnika, sužavanju funkcionalnih mogućnosti i, posebno, komunikacijskoj neravnopravnosti do mere koja uzrokuje permanentnu nestabilnost etnolingvističkih identiteta, kao i kriptoglosno ponašanje govornih predstavnika. Navedeni faktori negativno su uticali na njegovo donedavno nadetničko statusno obeležje.
Reference
*** (1987) Zadužbine Kosova, spomenici i znamenja srpskog naroda. Prizren: Eparhija raško-prizrenska
Bacetić, T.M. (2001) Stara Srbija - prošlost, sadašnjost, narodni život i običaji. Beograd: Istorijski muzej Srbije
Bogavac, M.J. (2004) Istorija književnosti Kosova i Metohije 1850-1941. Beograd: Apostrof
Bogdanović, D. (1990) Knjiga o Kosovu. Beograd: Književne novine
Brborić, B. (2002) S jezika na jezik - sociolingvistički ogledi II. Beograd: Centar za primenjenu lingvistiku
Bugarski, R. (2005) Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R.D. (1997) Jezik od mira do rata. Beograd: Čigoja štampa, Sabrana dela, knj. 11
Ćorović, V. (2005) Ilustrovana istorija Srba. Beograd: Alnari
Ćorović, V. (2008) Istorijski leksikon. Beograd: Srpska književna zadruga
de Kurtene, B.J. (1988) Lingvistički spisi. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Dilparić, B. (2010) O pravopisnoj kaši u kosmetskim glasilima na (anglo)srpskom jeziku. u: Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji (2008), Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Knj. 1, 235-289
Dilparić, B., Stanković, S. (2010) Iz imenovanja kosovsko-metohijske pokrajine i njenih stanovnika u engleskom jeziku. u: Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji (2008), Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Knj. 1, 291-333
Elena, V. (2009) Jazykovaja situacija sovremennogo goroda i metody ee issledovanija. Vestnik Permskogo universiteta, vyp. 5, Perm
Ferguson, C.A. (1983) Diglosija. - Jezik grada (tematski blok). Argumenti, Rijeka, (1-2): 179-186
Folić, L. (1999) Porušene i oskrnavljene svetinje na Kosovu i Metohiji. u: Raspeto Kosovo
Gottesman, K. (2006) Raising twins after the first year: Everything you need to know about bringing up twins: From toddlers to preteens. New York: Marlowe & Company
Gudkov, V.P. (2001) O statuse, strukture i nazvanii literaturnogo jazyka bosnijskih musulman - issledovanie slavjanskih jazykov v rusle tradicij sravnitelno-istoričeskogo i sopostavitelnogo jazykoznanija. Moskou: Izd. Moskovskogo universiteta
Halliday, M.A.K. (1983) Jezik u urbanoj sredini. Jezik grada (tematski blok) / ured. izbor i prevod Dunja Jutronić-Tihomirović. Argumenti, Rijeka, (1-2): 171-178
Ivić, P.A. (1998) Celokupna dela - pregled istorije srpskog jezika. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, VIII, Priredio Aleksandar Mladenović
Ivić, P.A. (2001) Srpski narod i njegov jezik. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jović, D. (1983) Književni jezik i urbani idiom. u: Jezik u savremenoj komunikaciji, Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, str. 34-52
Jutronić-Tihomirović, D., urednik izbor i prevod (1983) Jezik grada: Tematski blok. Argumenti, Rijeka, 1-2, 196-204
Katunin, D.A. (2010) Sovremennoe jazykovoe zakonodatel'stvo Kosova i Metohii: stanovlenie, dinamika i tendencii. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 1: 103-115, Knjiga Jezik i narodna tradicija, međunarodni tematski zbornik
Kovačević, M.M. (2008) Identitet srpskoga jezika u ogledalu lingvistike i politike. Srbistika/Serbica, Vanredni broj, str. 111-123
Larin, B.A. (1977) Istorija russkogo jazyka i obščee jazykoznanie. Moskva: Prosveščenie, Izbrannye raboty
Magner, T.F. (1983) Gradski dijalekti u Jugoslaviji. Jezik grada (tematski blok) / ured. izbor i prevod Dunja Jutronić-Tihomirović. Argumenti, Rijeka, 1-2, 187-195
Marinković, M. (2010) Srpski jezik u osmanskom carstvu primer četvorojezičnog udžbenika za učenje stranih jezika iz biblioteke sultana Mahmuda I. Slavistika, br. 14, str. 280-298
Neščimenko, G.P. (2003) Jazykovaja situacija v slavjanskih stranah: Opyt opisanija. Analiz koncepcij. Moskva: Nauka
Noble, E., Sorger, L. (2003) Having twins and more: A parents guide to multiple pregnancy: Birth, and early childhood. New York: Mariner Books, 3rd ed
Piper, P. (2008) O urbanoj etnolingvistici. u: Piper Predrag, Ljubinko Radenković [ur.] Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika: u čast akademika Svetlane Tolstoj, Beograd: SANU, Odeljenje jezika i književnosti, 311-323
Piper, P. (2005) Istorijski jezik i politički 'jezici'. u: Raspeće jezika srpskoga, Nikšć, br. 2, 24-28
Piper, P.J. (1997) Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek, XX vek
Ponomareva, E.G. (2007) Političeskoe razvitie postЪюgoslavskogo prostranstva - (vnutrennie i vnešnie faktorы). Moskva: MGIMO(U) MID Rossii
Reljić, M. (2002) Uloga afiksa u graženju imena stanovnika Kosova. Slavistika, br. 6, str. 146-149
Reljić, M. (2009) O nacionalnom imenu i preimenovanju jezika Bošnjaka/Muslimana - srpski jezik kao bosanski u Prizrensko-šarplaninskoj oblasti. Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 75, str. 39-52
Reljić, M. (2010) Etnonimi - dosetke u funkciji identitetskog poricanja kosmetskih Srba od osmanskog perioda do danas. u: Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Knjiga Jezik i narodna tradicija, Međunarodni tematski zbornik, 1: 253-264
Reljić, M. (2011) Kriptoglosija kao sastavni deo jezičkog ponašanja slavofone populacije na Kosovu i Metohiji. Južnoslovenski filolog, br. 67, str. 241-254
Rutter, M., Bolton, P., Harrington, R., le Couteur, A., Macdonald, H., Simonoff, E. (1999) Genetic factors in child psychiatric disorders. u: I.A. Review of Research Strategies
Šufflay, M. (1925) Povijest sjevernih Arbanasa - sociološka studija. Arhiv za arbanašku starinu i etnologiju, Beograd, knj. II
Urošević, A. (1990) Kosovo. Priština: Jedinstvo
Vučina-Simović, I., Filipović, J. (2009) Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu. Beograd: Zavod za udžbenike
Vukanović, T.P. (1998) Drenica - druga srpska Sveta Gora - antropogeografska i etnološka razmatranja na terenu u i narodu vršena 1934-1937. godine. Priština: Muzej u Prištini
Vukićević, M.M. (2000) Znameniti Srbi muslimani. Beograd: Čigoja