Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Nesvesno, moždana lateralizacija i parapsihologija
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju + Société Internationale de Psychopathologie de l'Expression, S.I.P.E., Paris, France

e-adresaanmila2512@yahoo.fr
Ključne reči: nesvesno; moždana lateralizacija; parapsihologija
Sažetak
U ovom radu, pokušali smo da pokažemo da je nemoguće proučavati i razumeti jezik parapsihologije bez poznavanja problematike 'svesnog' i 'nesvesnog' procesa, problematike moždane lateralizacije, ali i poznavanja dubinske, dinamske psihologije. Pokušali smo da razjasnimo različita shvatanja pojma nesvesnog i da klasifikujemo sve parapsihološke pojave koje mogu da se istražuju. Ali pravo istraživanje ljudske kreativnosti i onih psihičkih i saznajnih sposobnosti ljudskog uma koje su danas nedovoljno objašnjene, nije nikako moguće bez saradnje psiholoških nauka, kliničke psihologije, psihopatologije, biohemije, lingvistike i kvantne fizike.
Reference
Alečković-Nikolić, M. Le concept de l'inconscient dans les théories de la psyhologie contemporaine. Psihološka stvarnost, br. 8
Broughton, R. (1986) Human consciousness and sleep/waking rhythms. u: Wolman B.B. i Ullman M. [ur.] Handbook of states of consciousness, New York, itd: Van Nostrand
Crick, F. (1994) The Astonishing hypothesis: The scientific search for the soul. New York: Charles Scribner's Sons
Frojd, S. (1984) Tumačenje snova. Novi Sad: Matica srpska
Hameroff, S. (1987) Ultimate computing: Biomolecular consciousness and nanotechnology. Amsterdam, itd: North-Holland
Jung, C.G. (1971) Dinamika nesvesnog. Gesammelte Werke Walter Werlag
Jung, C.G. Tumačenje prirode i psihe
Jung, C.G. (1981) The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton University Press
Jung, C.G. (1987) Čovjek i njegovi simboli. Zagreb: Mladost
Jung, K.G. (2000) Arhetipovi i kolektivno nesvesno. Beograd: Atos
Jung, K.G. (2003) Arhetipovi i kolektivno nesvesno. Beograd: Atos
Jung, K.G. (1977) O psihologiji nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Koruga, D. (1990) Molecular networks as a sub-neural factor of neural networks. Bio Systems, 23(4): 297-303
Penrose, R. (1994) Shadows of the mind: A search for the missing science of consciousness, part II. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Penrose, R. (1994) Shadows of the mind: A search for the missing science of consciousness. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Poper, K.R., Eccles, J.C. (1977) The Self and Its Brain. Berlin: Springer
Sondi, L. (2011) Učenje o familijarnom nesvesnom. Novi Sad: Prometej: White Lancelot: L'Inconscient avant Freud
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp45-9891
objavljen u SCIndeksu: 03.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Kultura (2017)
Arhetip maske
Jovanović Bojan

Inovacije u nastavi (2008)
Participation musique - razvojna uloga muzike u obrazovanju
Ivanović Nada

Zb Učitelj fak Užice (2013)
Mit kao literarni fenomen u simboličnoj i arhetipskoj funkciji
Stišović-Milovanović Ana

prikaži sve [24]