Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 50, br. 4, str. 161-184
Isa Boljetinac i mladoturski režim
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresavesna.zarkovic07@gmail.com
Sažetak
U radu se govori o odnosu Ise Boljetinca i Mladoturaka, koji su nameravali da uvedu novine i sprovedu reforme u Osmanskom carstvu. Pripadnici novog režima su smatrali da na taj način mogu da spasu od propasti državu čiji je kraj bio sve izvesniji. Nenaviknuti na bilo kakve novine, Arbanasi u Kosovskom vilajetu su smatrali da će izgubiti davno stečene privilegije dobijene od sultana. Predstavnici mladoturskog režima su pojačali svoje aktivnosti u ovom delu države, ali su naišli na otpor pojedinih uticajnih arbanaških prvaka, među kojima je bio i Isa Boljetinac, poznat po svojim zlodelima nad srpskim stanovništvom u Mitrovičkoj kazi. Isa Boljetinac je svoju aktivnost proširio i van ove teritorije i učestvovao u brojnim sukobima protiv turskih vlasti. Kao njen protivnik, morao je da napusti osmansku državu i sa većim brojem svojih pristalica prebegne u Crnu Goru, gde je ostao skoro godinu dana. Nakon povratka nastavio je sa starim zanatom, da globi srpsko stanovništvo, vrši zulume nad njima i bori se za očuvanje starih privilegija.
Reference
*** (1989) Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga
Bartl, P. (2001) Albanci - od srednjeg veka do danas. Beograd: Clio
Boljetinac, I. (2004) u: Leskovac M., Forišković A., Popov Č. [ur.] Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 1, str. 702
Hrabak, B. (1977) Arbanaški prvak Isa Boljetinac i Crna Gora 1910-1912. godine. Istorijski zapisi, Titograd, XXX (L), XXXIV (1), 177-192
Jagodić, M. (2009) Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu - (1878-1912). Beograd: Zavod za udžbenike
Jovanović, P.J. (1910) Arbanaski pokret - Rumuni za Maćedoniju. Srpski književni glasnik, 24(10): 700-704
Mantran, R. (2002) Istorija Osmanskog carstva. Beograd: Clio
Mikić, Đ. (1988) Društvene i ekonomske prilike kosovskih Srba u XIX i početkom XX veka - od čifčijstva do bankarstva. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Popović, V. (1928) Istočno pitanje - istoriski pregled borbe oko opstanka Osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Shaw, S.J., Shaw, E.K. (1977) History of the Ottoman Empire and modern Turkey: Reform, revolution, and Republic: The rise of modern Turkey, 1808-1975. Cambridge: Cambridge University Press, Volume II
Zarković, V.S., Savić, A.M. (2018) Arbanaške pobune u Kosovskom vilajetu 1910. godine. Baština, br. 45, str. 291-313
Zarković, V.S. (2019) Sultanovo putovanje po Staroj Srbiji i Makedoniji. Baština, br. 47, str. 287-303
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-28874
primljen: 16.08.2020.
prihvaćen: 26.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2018)
Arbanaške pobune u Kosovskom vilajetu 1910. godine
Zarković Vesna S., i dr.

Baština (2019)
Sultanovo putovanje po Staroj Srbiji i Makedoniji
Zarković Vesna S.

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Arbanaške vojvode srpskih srednjevekovnih manastira
Đuričić Milutin R.

prikaži sve [19]