Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 23, br. 1, str. 89-91
Značaj akreditacije medicinskih laboratorija
Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore (JUAT), Beograd

e-adresaljiki@email.co.yu
Ključne reči: accreditation; medical laboratory; testing
Sažetak
Akreditacija predstavlja instrument kojim se ostvaruje poverenje u kompetentnost na bazi međunarodnih standarda. Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore (JUAT) je državni organ koji upravlja sistemom akreditacije u Srbiji i Crnoj Gori, pri čemu u okviru aktivnosti utvrđivanja kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, vrši i akreditaciju laboratorija za ispitivanje. Veoma značajno mesto u toj vrsti akreditacije zauzima upravo akreditacija medicinskih laboratorija. Generalno, zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje dati su u standardu JUS ISO IEC 17025 i pokrivaju proces ispitivanja. Kako usluge koje pružaju medicinske laboratorije imaju šire polje delovanja od onog koji se odnosi na sam proces ispitivanja, koje uključuje predanalitičku, analitičku i postanalitičku fazu rada, potrebno je da se opšti zahtevi upotpune i dodatnim zahtevima koji su specifični i odnose se na rad medicinskih laboratorija. Upravo ti dodatni zahtevi prepoznati su u standardu ISO/IEC 15189 Quality Management in the Medical Laboratory. Iz tih razloga JUAT je obrazovao komisiju za izradu šeme akreditacije za laboratorije u oblasti medicine koja ima zadatak da uspostavi i razvija šemu akreditacije medicinskih laboratorija. JUAT je u ovaj projekat za razvoj šeme akreditacije medicinskih laboratorija uključio poznate i priznate stručnjake iz medicinske oblasti, koji će svojom stručnošću i kompetentnošću doprineti da se uspostave i primene potrebni zahtevi pri akreditaciji medicinskih laboratorija.
Reference
*** (2001) An approach to audit in the medical laboratory. Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd, 1-3
*** (2000) Singapore Laboratory Accreditation Scheme: Terms and conditions. Singapore Accreditation Council, 20
*** (2000) General Criteria for the Accreditation of Medical Testing Laboratories. SAC-SINGLAS
*** (2000) Specific criteria for the laboratory accreditation of molecular pathology (infectious diseases) section. SAC-SINGLAS
*** (2002) Specifying quality and competence requirements for medical laboratories. ISO Bulletin, 19-22
*** (2003) Standards for the Medical Laboratory. Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd
*** (2001) An approach to documentation in the medical laboratory. Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd
International Organisation for Standardization (2003) ISO/IEC 15189: Quality management in the medical laboratory. Geneve
Jelić, M. (2002) A contrabution to Yugoslav accreditation system development. u: International Congress YUQS
Jelić, M. (2001) Acreditation as precondition for confidence of service users. Jugoslovenska medicinska biohemija, vol. 20, br. 4, str. 251-254
JUAT (2002) Pravila akreditacije. Beograd, 1: 3
Nikoličić, R. (2003) Akreditacija i sertifikacija QMS-a - sličnosti i razlike. Kvalitet, vol. 13, br. 1-2, str. 45-48
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO/IEC 17025: Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/JMH0401089M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Žito-hleb (2003)
Vrste akreditacije, značaj i uloga
Markićević Ljiljana

Poljoprivredna tehnika (2003)
Značaj i mogućnosti primene sistema kvaliteta pri laboratorijskim ispitivanjima poljoprivrednih mašina
Veljić Milan, i dr.

Tehnika - Kval stand metrol (2008)
Upravljanje referentnim standardima podržano računarom
Savković Olga, i dr.

prikaži sve [5]