Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 23, br. 1, str. 93-96
Primena standarda ISO 15189 za akreditaciju medicinskih laboratorija
Klinički centar Srbije, Centar za medicinsku biohemiju, Beograd
Sažetak
Primena spoljašnje kontrole kvaliteta u kliničko biohemijskim laboratorijama nametnula je potrebu uvođenja menadžmenta sistema kvaliteta i akreditaciju u istim i drugim medicinskim laboratorijama. "Dobra laboratorijska praksa" i njeni principi bili su usvojeni od strane nominovanih tela, kako međunarodnih, tako i nacionalnih. U početku je za sertifikaciju primenjivan standard ISO 9001, a za akreditaciju EN 45001 i ISO Guide 25, koji su pripremani za ispitne i kalibracione laboratorije. Standard ISO 17025 je naslednik predhodnih dokumenata i za sada referentan za navedene laboratorije. Radna grupa Konfederacije evropskih društava za kliničku hemiju (EC4) izradila je dopunu zahteva neophodnih za medicinske laboratorije, koji su opisani novim standardom. Nacrt standarda ISO 15189 usvojen je februara 2003. godine kao definitivna verzija sa zahtevima potrebnim za sve medicinske laboratorije.
Reference
*** (1995) Accreditation handbook, Version 6.2. Sheffield: Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd, The Children Hospital
International Organisation for Standardization (1999) ISO 17025General requirements for the competence of testing and calibrating laboratories. Geneve
International Organisation for Standardization (2003) ISO 15189: Medical laboratories: Particular requirements for quality and competence. Geneve
Jansen, R.T., Kenny, D., Blaton, V., Burnett, D., Huisman, W., Plebani, M., Queralto, J.M., Zerah, S., van Lieshout, J. (2000) Usefulness of EC4 essential criteria for quality systems of medical laboratories as guideline to the ISO 15189 and ISO 17025 documents. European Community Confederation of Clinical Chemistry (EC4) Working Group on Harmonisation of Quality Systems and. Clin Chem Lab Med, 38(10): 1057-64
Jansen, R.T., Blaton, V., Burnett, D., Huisman, W., Queralto, J.M., Allman, B. (1997) European Communities Confederation of Clinical Chemistry: Essential criteria for quality systems of medical laboratories.Working Group on Harmonisation of Quality systems and Accreditation. Eur J Clin Chem Clin Biochem, 35(2): 123-32
Levey, S., Jennings, E.R. (1950) The use of control charts in the clinical laboratory. Am J Clin Pathol, 20(11): 1059-66
Loeber, J.G., Slagter, S. (1995) Code of practice for implementation of a quality system in laboratories in the health care sector. Bilthoven: CCKL secretariat
Majkić-Singh, N.T., Đurđević, J., Kavarić, J. (1998) Razvoj medicinske biohemije u Jugoslaviji. Društvo medicinskih biohemičara Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/JMH0401093P
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci