Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 26, br. 3, str. 196-200
Primena 'six sigma' u kontroli kvaliteta zdravstvenih laboratorija
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Srbija

e-adresaitana@sbb.co.yu
Ključne reči: statistička kontrola kvaliteta; zdravstvene laboratorije; "šest sigma"; "Sigma metrika"
Sažetak
Cilj svakog postupka ili proizvodnog sistema je dobijanje dobrog proizvoda Većina metoda kontrole kvaliteta je inicijalno razvijena da pomogne industrijsku proizvodnju. Ovo ne predstavlja iznenađenje s obzirom da masovna proizvodnja tipično zahteva mnogo ponavljanja koje uključuju kontrolisani redosled operacija. Nisu svi prilazi kontroli kvaliteta podjednako efikasni. Neusaglašenosti koje postoje u laboratorijskom određivanju su u osnovi uzrokovane kako prekomernim varijacijama u procesu, tako i greškama. Ključni nedostatak u primeni metoda statističke kontrole kvaliteta leži u činjenici da su neefikasne u detekciji i kontroli grešaka, a one danas predstavljaju najdominatniji uzrok neusaglašenosti većine organizacionih procesa. Statističkom kontrolom kvaliteta mogu efikasno da se kontrolišu varijacije u procesu, ali ne mogu da se detektuju ili spreče greške. "Six Sigma" pripada statističkoj kontroli kvaliteta koja pruža novu metodologiju za merenje karakteristika procesa, a takođe usavršava prethodne metodologije čime dolazi do unapređenja procesa. Menadžment zasnovan na "Six Sigma " kvalitetu polako ulazi u zdravstvene organizacije pri čemu nudi realnu nadu za unapređenje razmišljanja i procesa menadžmenta kvaliteta. Jedan od razloga je što se "Six Sigma" fokusira na defekte koji za uzvrat zahtevaju da ciljevi za dobar kvalitet budu definisani. "Six Sigma" pruža univerzalnu metodologiju kojom se meri kvalitet time što se broje defektni proizvodi, pri čemu se određuje stopa defektnih proizvoda kao "defekti na milion" ("defects per million" ili "DPM"), a koji se zatim konvertuju u "Sigma metriku" uz korišćenje standradnih tabela koje su dostupne u svakom tekstu vezanom za "Six Sigma". "Sigma metrikom" se "Six Sigma" pojednostavljuje i dobija univerzalni "reper" koji govori o karakteristikama procesa. Na ovaj način svi procesi mogu da se okarakterišu na "Sigma skali." Tipično se vrednosti nalaze između 2 i 6, pri čemu je cilj postizanje "svetske klase kvaliteta" koja iznosi 6. Na osnovu podataka koji potiču iz stvarnog sveta zdravstvenih laboratorija očigledno se može zaključiti da je izvođenje operacija na današnjim instrumentima dobro. Nova generacija kliničkih analizatora je postigla jako visoku "Sigma metriku". Korisnici zdravstvene zaštite mogu da uživaju u novoj eri napretka sa instrumentima i metodama nivoa 6 Sigma ili višim.
Reference
Bartel, M. (2004) Case study: Improving efficiency in a large hospital laboratory. Clin Leadersh Manag Rev, 18, str. 267-72
Chesher, D., Burnett, L. (1997) Equivalence of critical error calculations and process capability index Cpk. Clin Chem, 43(6 Pt 1): 1100-101
Hinckley, M.C. (1997) Defining the best qualitycontrol systems by design and inspection. Clin Chem, 43, str. 873-9
Hinckley, M., Barkan, P. (1995) Role of variation, mistakes, and complexity in producing nonconformities. Journal of Quality Technology, 27 (3), str. 242-249
Ignjatović, S. (2004) Primena 'Šest sigma' nivoa kvaliteta u laboratorijskoj medicini. Jugoslovenska medicinska biohemija, vol. 23, br. 1, str. 85-87
Lapworth, R., Teal, T.K. (1994) Laboratory blunders revisited. Ann Clin Biochem, 31, str. 78-84
Napoles, L., Quintana, M. (2006) Developing a lean culture in the laboratory. Clin Leadersh Manag Rev, 20:E4
Nevalainen, D., Berte, L., Kraft, C., Leigh, E., Picaso, L., Morgan, T. (2000) Evaluating laboratory performance on quality indicators with the six sigma scale. Arch Pathol Lab Med, 124(4): 516-9
Pannin, R. (2005) Using data to make decisions and drive results: A LEAN implementation strategy. Clin Leadersh Manag Rev, 19:E4
Shingo, S. (1986) Zero quality control: Source inspection and the Poka-Yoke system. Cambridge, MA: Productivity Press
Sunyog, M. (2004) Lean management and six-sigma yield big gains in hospital's immediate response laboratory: Quality improvement techniques save more than $400,000. Clinical Leadership and Management Review, 18 (5), str. 255-258
Westgard, J.O., Klee, G.G. (2006) Quality management. u: Burtis C.A. Ashwood E.R. Bruns D.E. [ur.] Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics, St. Louis, MO: Elsevier Saunders, str. 485-529
Westgard, J.O. (2001) Six Sigma quality design and control. Madison, WI: Westgard QC
Westgard, J.O. (1999) The decision on method performance. u: Basic method validation, Madison, WI: Westgard QC, str. 125-34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2478/v10011-007-0022-8
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka