Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 38, br. 1-2, str. 55-62
Direktni marketing i tržišno komuniciranje
Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
Sažetak
Preduzeća poslujući u okruženju koje se iz dana u dan mijenja i razvija mijenja i načine poslovanja, strategije i prakse na koja su navikli. Ovakvi načini poslovanja više predstavljaju problem nego što stvaraju šansu za uspjeh. Iz tog razloga, da bi izgradili dugoročne odnose sa kupcima preduzeća uvode strategiju direktnog marketinga ili marketinga 1 na1 (one to one).
Reference
Čičić, M., Brkić, N. (2002) Direktni marketing. Marketing, vol. 33, br. 1, str. 3-17
Džefkins, F. (2003) Oglašavanje. Beograd: Clio
Hanić, H. (2005) Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Hofacker, F.C. (2001) Internet marketing. John Wiley & Sons
Istman-Tajler, S., Ferguson, D.A., Klajn, R.A. (2004) Promocija i marketing elektronskih medija. Clio
Kotler, P. (2005) Marketing menadžment. Beograd
Kotler, P.J. (1997) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Milanović, M. (1999) Direktni marketing - koncept savremenog marketinga. Tržište, Novac, Kapital, broj 2, april jun, str. 29
Radunović, D., Lovreta, S.M. (1995) Ekonomika trgovine. Beograd: Savremena administracija
Rakita, B.M. (2005) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Stone, R. (1984) Successful direct marketing methods. Crain Books
Talley, W. (1961) How to design sales territories. Journal of Marketing, 25, broj 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.