Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 38, br. 3, str. 103-109
Međusobni uticaji stavova i ponašanja potrošača
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresavmarinkovic@kg.ac.yu
Sažetak
S obzirom na činjenicu da potrošači predstavljaju centralni aspekt tražnje preduzeća, ponašanje potrošača mora biti ne samo u centru marketing istraživanja, već i u centru celokupnog marketing sistema. Istraživanje ponašanja potrošača je inicijalna i fundamentalna marketinška aktivnost. Tek nakon analize prikupljenih relevantnih informacija o sadašnjim i potencijalnim potrošačima, preduzeća mogu sprovesti ostale marketinške aktivnosti kao što su analiza konkurencije, predviđanje prodaje, merenje tržišnog potencijala i tržišnog učešća, kao i kreiranje odgovarajućeg marketing miksa preduzeća. Na ponašanje potrošača utiču brojni faktori, ali se s pravom može konstatovati da stavovi zauzimaju veoma važno mesto u psihološkoj analizi ponašanja potrošača. Poznavanje stavova nam pruža mogućnost da analiziramo prošla i predvidimo buduća ponašanja. Često se ponašanje javlja kao posledica formiranih stavova. Međutim, da li će iz formiranog stava proizići ponašanje koje je u skladu sa njim, zavisi od jačine datog stava, ali i od dejstva ostalih faktora iz okruženja.
Reference
Bohner, G., Wanke, M. (2002) Attitudes and attitude change. New York: Taylor & Francis Group
Erwin, P. (2001) Attitudes and persuasion. Philadelphia: Taylor & Francis
Hawkins, D., Mothersbaugh, D., Best, R. (2007) Consumer behavior: Building marketing strategy. New York: McGraw-Hill, Inc
Maričić, B.R. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Rice, C. (2001) Razumevanje potrošača. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (1997) Consumer behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. (2006) Consumer behavior: An European perspective. Englewood Cliffs, NJ, itd: Pretince-Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2004)
Kroskulturna analiza ponašanja potrošača
Kovač-Žnideršič Ružica

Anali Ekon fak Subotica (2003)
Uticaj društvenog okruženja kao elementa marketinga organskih poljoprivrednih proizvoda
Kovač-Žnideršič Ružica

Anali Ekon fak Subotica (2004)
Uticaj Word of mouth komunikacije na ponašanje potrošača
Marić Dražen

prikaži sve [104]