Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 42, br. 3, str. 189-196
Problem obezbeđenja privatnosti podataka u direktnom marketingu
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresajasmina.markov@gmail.com, vps.biljalazic@gmail.com
Ključne reči: direktni marketing; lični podaci i informacije; privatnost podataka
Sažetak
Dinamičnost savremenih uslova poslovanja, kao i sve izraženija konkurencija, nameću potrebu kompanijama da menjaju svoje uobičajene načine poslovanja i komunikacije sa potrošačima. Stoga danas industrija direktnog marketinga doživljava eksplozivan rast i sve je više kompanija koje ove aktivnosti dodaju u svoj komunikacioni miks. Mnoge su ostvarile koristi od razvoja i upotrebe direktnog marketinga, ali je njegova sve veća primena istovremeno dovela do brojnih problema i za kompanije i za potrošače. Direktni marketing, savremene informacione tehnologije i Internet na čijoj upotrebi se on sve više zasniva, prouzrokovali su čitav niz zakonskih i etičkih pitanja bez presedana. Jedno od pitanja koje u sve većoj meri zabrinjava potrošače odnosi se na privatnost njihovih ličnih podataka i informacije koje se sakupljaju od strane velikog broja kompanija. Pri tome, potrošači često uopšte nisu svesni da se podaci o njima prikupljaju, što ovom problemu daje dodatnu težinu. U nastavku rada će se ukazati na neophodnost i izuzetan značaj pažljivog i odgovornog korišćenja ličnih podataka potrošača od strane direktnih marketara, sa ciljem da se izgrade dugoročni, partnerski odnosi sa njima. Takođe, posebna pažnja će biti posvećena najznačajnijim problemima sa kojima se danas potrošači susreću u oblasti zaštite privatnosti podataka, kao i učinjenim naporima da se ovi problemi svedu na minimum većim uključivanjem potrošača u odlučivanje o načinu korišćenja njihovih ličnih podataka i informacija.
Reference
Aleksić-Marić, V. (2008) Elektronsko poslovanje. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Bandyo-Padhyay, N. (2002) E-commerce: Context, concepts and consequences. New York, itd: McGraw-Hill
Chaffey, D. (2002) E-business and e-commerce management strategy, implementation and practice. Harlow: Prentice Hall
Deitel, H.M., Deitel, P.J., Nieto, T.R. (2001) e-business & e-commerce: How to program. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kocić, M. (2007) Zaštita privatnosti podataka kao determinanta uspeha direktnog marketinga. Ekonomske teme, 45(2): 101-110
Kocić, M., Mandarić, M. (2009) Etički kodeks i pravna regulativa kao bazične strategijske determinante bezbednog e-poslovanja. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 22, str. 239-249
Laudon, K.C., Traver, C.G. (2002) E-commerce: Business, technology, society. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Salai, S., Končar, J. (2007) Direktni marketing. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1103189M
objavljen u SCIndeksu: 27.01.2012.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2004)
Globalizacija E-trgovine
Končar Jelena A.

Anali Ekon fak Subotica (2010)
Strateški pravci razvoja B2B direktnog marketinga
Končar Jelena

Strategijski menadžment (2007)
Upravljanje rizikom u poslovanju na Internetu
Jošanov Borislav

prikaži sve [23]