Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 50, br. 1, str. 24-31
Implementiranje koncepta održivog maketinga kao uslov opstanka kompanija na globalnom tržištu
aEkonomska škola u Nišu, Niš
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresagoran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: globalizacija; društvena odgovornost; održivi razvoj; odgovorna potrošnja; održivi marketing
Sažetak
Savremena ekonomija, zasnovana na znanju i oličena u krupnom kapitalu i moćnim korporacijama, sposobnim da nameću svoje interese i uticaje širom sveta, razvija se u pravcu ukrupnjavanja, ujedinjavanja i rađanja novih oblika kolonijalizma i dominacije. Pojava novih tehnologija, novih proizvoda i tržišta, novi su izazovi kompanijama koje su prinuđene da preispituju marketing pristupe i prilagođavaju strategije zahtevima nestabilnog poslovnog okruženja. Održivi razvoj u globalnoj "ekonomiji planiranog zastarevanja proizvoda" pretpostavlja preispitivanje etičkih i ekoloških principa kao i kretanje ka održivosti orijentisanoj na potrošače. Novi pristup polazi od potrošača i njegove brige za sebe, zajednicu i prirodu. Cilj ovog rada je, da se na bazi sistematizacije i analize naučnih saznanja iz relevatne naučne literature i savremene poslovne prakse, dokaže da u globalnoj ekonomiji perspektiva kompanija u sve većoj meri zavisi od njihove sposobnosti da inoviraju svoje marketing pristupe i odgovore na zahteve potrošača, društva i prirode. Kako bi došli do takvog dokaza, autori rada analiziraju: karakteristike globalne ekonomije, odnose između društvene odgovornosti kompanija i globalizacije, misiju održivog razvoja u globalnoj ekonomiji i ulogu odgovorne potrošnje.
Reference
*** (1987) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oslo, 20 March, www.un-documents.net/our-commonfuture.pdf (pristupljeno 17.03.2015)
Achrol, R.S., Kotler, P. (2012) Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1): 35-52
Andersen, A.R. (2002) Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace. Journal of Public Policy & Marketing, 21(1): 3-13
Belz, F.M., Peattie, K. (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective. New York: John Wiley & Sons, 2nd edition
European Union-Publications Office of the European Union (2010) Smarter and Cleaner: Consuming and producing sustainability. Luxembourg
Hanh, T.N. (1993) For a Future to be Possible: Commentaries on the Five Wonderful Precepts. Berkeley, CA: Parallax Press, PO Box 7355, 94707, http://dharma.ncf.ca/introduction/precepts/precept-5. html. (pristupljeno 16.03.2015)
Hindle, T. (2009) Triple bottom line. Economist, Online extra, http://www.economist.com/ node/14301663 (pristupljeno: 16.03.2015)
Jones, M.C. (2003) Talking about my Reputation. Brand Strategy, 173: 20-22
Kotler, P. (2011) Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. Journal of Marketing, 75(4): 132-135
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 12th edition
Kotler, P., Keller, K.L. (2009) Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 13th Edition
Martin, D., Schouten, J. (2012) Marketing in the Twenty-First Century. New York: Pearson Prentice Hall
Marylyn, C. (1993) Global Corporate Philanthropy: Marketing Beyond the Call of Duty?. European Journal o f Marketing, 27(2): 46-58
Miles, M., Munilla, L. (1995) The Eco Marketing Orientation: An Emerging Business Philosophy. u: Michael Jay Polonsky, Alma T Mintu-Wimsatt [ur.] Environmental Marketing: Strategies, Practice, Theory, and Research, Binghamton, NY: Haworth Press, PhD, 23-37
Sheth, J.N., Parvatiyar, A. (1995) Ecological Imperatives and the Role of Marketing. u: Michael Jay Polonsky, Alma T Mintu-Wimsatt [ur.] Environmental Marketing: Strategies, Practice, Theory, and Research, Binghamton, NY: Haworth Press, PhD
Sheth, J.N., Sethia, N.K., Srinivas, S. (2011) Mindful consumption: A customer-centric approach to sustainability. Journal of the Academy of Marketing Science, 39: 21-39
Sheth, J.N., Sisodia, R.S. (2007) Raising Marketing's Aspirations. Journal of Public Policy & Marketing, 26(1) Spring: 141-143
Stanković, Lj., Đukić, S., Popović, A. (2012) Institutional platform for the sustainable consumption in European Union and Serbia. u: Aranđelović, Z., Marinković, S. [ur.] International Scientific Conference Serbia and the European Union, October 18th 2012, Niš: Faculty of Economics, University of Niš, Proceedings from, pp. 145-158, ISBN: 978-86-6139-061-6
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2012) Razvoj društveno odgovornog marketinga. Marketing, vol. 43, br. 3, str. 181-190
Stanković, L., Stošić, D. (2008) Unapređenje konkurentske prednosti razvojem društveno odgovornog marketinga. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 17-29
Vasiljev, S. (2011) Održivi razvoj, konkurentnost i male ekonomije. Banja Luka: Svarog, 3: 37-43
Witkowski, H.T. (2005) Antiglobal Challenges to Marketing in Developing Countries: Exploring the Ideological Divide. Journal of Public Policy & Marketing, 24(1) Spring: 7-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/Markt1901024P
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci