Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 29, br. 2, str. 91-97
Poslovne strategije i marketing okruženje
JP PTT saobraćaja 'Srbija', Beograd
Sažetak
Novi ekonomski trendovi u savremenim uslovima privređivanja su glavni pravci delovanja novih strategija preduzeća. Suština rada se odnosi na formulisanje, odabiranje i implementaciju poslovnih strategija zasnovane na sinergetičkom delovanju određenih atributa radi sticanja konkurentske prednosti. Faktori okruženja i elementi rezidentnosti organizacije opredeljuju strategijski pravac delovanja. U svemu tome, marketing ima bitnu ulogu u procesu formulisanja strategije za konkurentsku prednost. Rad se bavi problematikom pošte i telekomunikacija.
Reference
Day, G.S., Nedungadi, P. (1994) Managerial representations of competitive advantage. Journal of Marketing, vol. 58, april, str. 31-44
de Geus, A. (1997) The living company. Harv Bus Rev, 75(2): 51-9
Jović, M.B. (1997) Međunarodni marketing - od izvoznog ka globalnom konceptu. Beograd: TrimSoft Trade
Kotler, P.J. (1991) Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Lancaster, G.A., Massingham, L.C. (1997) Menadžment u marketingu. Beograd: Grmeč
Milanović, M. (1997) Poslovna strategija za konkurentsku prednost u pošti i telekomunikacijama. Ekonomski anali, vol. 41, br. 135, str. 107-124
Milisavljević, M. (1996) Strategijski menadžment. Beograd: Poslovna škola 'Megatrend'
Porter, M.E. (1988) From competitive advantage to corporate strategy. u: Asch D. i Bowman C. [ur.] Readings in strategic management, London-New York, itd: Macmillan Publishing, str. 236
Porter, M.E. (1996) What is strategy?. Harvard Business Review, November-December
Todorović, J.B., Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (1997) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.