Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 29, br. 4, str. 167-173
Proces globalizacije svetske privrede
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Globalizaciju karakteriše sve veća međuzavisnost nacionalnih ekonomija sa svetskom privredom. Zemlje u svetu su povezane u multidimenzionalnu mrežu ekonomskih socijalnih, i političkih veza. U meri u kojoj te veze postaju značajnije i kompleksnije pojedine nacionalne ekonomije osećaju sve više pozitivne i negativne efekte opštih kretanje u svetskoj privredi. Sve države su u poziciji da traže neki balans ekonomske samostalnosti i stepena uključenosti u međunarodnu ekonomiju. Teško je naći u svakoj situaciji neki reciprocitet, posebno kada se radi o zemljama u razvoju. Sve je veći broj ekonomskih problema koje ne može nacionalna ekonomija uspešno izolovano da rešava. Uloga nacionalne države u eri globalizacije mora bitno da se razlikuje od njene uloge u eri merkantilizma.
Reference
Brewer, L.T. (1993) Government policies: Market imperfections and foreign direct investments. Journal of International Business Studies, vol. 24, br. 1
Das, K.T., Teng, B.S. (1997) Sustaining strategic alliances: Options and guidlines. Journal of General Management, leto
Guller, P. (1992) Building transnational alliances to create competitive advantage. Long Range Plann, februar
Keegan, W.J. (1995) Global marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Ohmae, K. (1995) Putting global logic first. Harv Bus Rev, januar-februar
Porter, M.E. (1990) Competitive advantage of nations. New York, itd: Free Press
Prahalad, C.K., Doz, Y.L. (1987) The multinational mission. New York: Free Press
Radenbaugh, L.H., Damels, D.J. (1998) International business. Reading, MA, itd: Addison-Wesley, eight ed
Robock, S.H., Simmonds, K.R. (1989) International business and multinational enterprises. Homewood, IL, itd: Irwin
Yip, S.G. (1995) Total global strategy: Managing for worldwide competitive advantage. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Marketing (1999)
Marketing i globalizacija svetske privrede
Milisavljević Momčilo

Ekonomski pogledi (2007)
Karakteristike procesa globalizacije
Šećović Jasmina

Privredna izgradnja (2000)
Upravljanje inovacijama - pravac restrukturiranja turističkog preduzeća
Čerović Slobodan, i dr.

prikaži sve [78]