Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 37, br. 5-8, str. 143-155
Mala preduzeća i izdavanje hartija od vrednosti
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH + Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Preduzeća se uvrštavaju u mala na osnovu ekonomskih, a ne pravnih merila. Shodno tome, svaki organizacioni oblik preduzeća (po Zakonu o preduzećima) može imati svojstva malog preduzeća. Izdavalac hartija od vrednosti može biti malo preduzeće, izuzev ako ih po zakonu mogu izdavati samo određena pravna lica (na primer: banke i druge finansijske organizacije, savezna država ili republike članice). Mala preduzeća najčešće u pravnom prometu izdaju: skladišnicu, menicu, ček, akciju, obveznicu i teretnicu.
Reference
*** (1996-1999) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, (čl. 220, 221, 392, čl. 400. st. 3, čl. 187. st. 1, čl. 189)
*** (1998) Zakon o hartijama od vrednosti Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24, (čl. 3. st. 1)
*** Građanski kodeks Ruske Federacije. (čl. 142. st. 2)
*** (1995-1998) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SR Jugoslavije, br. 26/95, 28/96, 59/98, (čl. 2, 12, čl. 20. st. 3, 4, čl. 21-50, čl. 41, čl. 43. st. 2, čl. 44. st. 2, čl. 49, 51, čl. 68-90)
*** (1946) Zakon o čeku. Službeni list FNRJ, br. 105
*** (1965-1973) Zakon o čeku. Službeni list SFRJ, br. 12/65, 50/71, 52/73
*** (1996) Zakon o čeku. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46
*** (1946) Zakon o menici. Službeni list FNRJ, br. 104
*** (1965-1989) Zakon o menici. Službeni list SFRJ, br. 16/65, 54/70, 57/89
*** (1997) Zakon o svojinskoj transformaciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 32
*** (1996) Zakon o menici. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46
*** (1998-1999) Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Službeni list SR Jugoslavije, br. 12/98, 44/99
*** (1998-1999) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Službeni list SR Jugoslavije, br. 12/98, 44/99
*** (1995) Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju. Službeni list SR Jugoslavije, br. 26
*** (1995) Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. Službeni list SR Jugoslavije, br. 26
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89
*** (1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 31, (čl. 234)
*** (1998) Zakon o preduzećima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 24
*** (1992-1998) Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46/92, 16/93, 24/94, 28/96, 29/97, 59/98, (čl. 5, čl. 22)
*** (1992-1998) Carinski zakon. Službeni list SR Jugoslavije, br. 45/92, 16/93, 50/93, 24/94, 28/96, 29/97, 59/98, (čl. 104)
*** (1937) Trgovački zakon Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, (čl. 226. st. 1)
*** (1993-1999) Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama. Službeni list SR Jugoslavije, br. 32/93, 61/95, 44/99, (čl. 2, 3, 4)
*** (1993) Zakon o trgovačkim društvima Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 111
*** (1998) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Službeni list SR Jugoslavije, br. 12/98, 44/99, (čl. 535. st. 1, čl. 540. st. 2, čl. 545)
*** (1999) Zakon o privrednim društvima Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 23
*** (1996) Zakon o računovodstvu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46, 60
Antonijević, Z. (1978) Hartije od vrednosti. u: Stanković Obren, Perović Slobodani i Trajković Milorad [ur.] Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: Službeni list, vol. 1, str. 577-613
Antonijević, Z. (1976) Privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Aranđelović, S. (1990) Ugovor o uskladištenju - prilog uz 'Privredno-pravni priručnik'. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za pravna i politikološka istraživanja
Arsić, Z. (2000) Akcijska isprava. Pravo i privreda, vol. 37, br. 3-4, str. 14-28
Babić, I. (1999) Zakon o preduzećima i status malih preduzeća. Pravo i privreda, vol. 36, br. 5-8, str. 97-111
Barbić, J. (1995) Zakon o trgovačkim društvima. Zagreb, 2. dio - vodič za čitanje Zakona
Bartoš, M. (1937) Osnovi privatnog prava. Beograd: Trud
Bjelica, P. (1998) Mala privreda u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja Srbije. Ekonomska misao, vol. 31, br. 1-2, str. 107-119
Burns, P., Dewhurst, J., ur. (1986) Small business in Europe. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Carić, S.V. (1996) Hartije od vrednosti u jugoslovenskom pozitivnom pravu. Pravo i privreda, vol. 34, br. 1-2, str. 17-36
Čolić, B. (1999) Akcije i prava iz akcija prema Zakonu o hartijama od vrednosti i drugim zakonima. Sudska praksa privrednih sudova, br. 4, str. 91
Divljak, D. (1997) Pravni značaj veličine preduzeća. Pravo - teorija i praksa, vol. 14, br. 1-2, str. 82-90
Golubović, D.V. (1996) Osnovne karakteristike akcije. Pravni život, vol. 45, br. 11, str. 353-364
Jankovec, I.I. (1996) Privredno pravo. Beograd: Privredni pregled
Jankovec, I.I. (1999) Privredno pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Knežić-Popović, D. (1997) Mala i srednja preduzeća u uporednom pravu i novom jugoslovenskom zakonodavstvu (Izbor optimalnog organizacionog oblika). Pravo i privreda, vol. 35, br. 5-8, str. 166-172
Manoleva-Mitrovska, D. (1997) Izdavanje obveznica. Pravni život, vol. 46, br. 10, str. 807-818
Mićović, M. (1997) Depo hartija od vrednosti. Pravni život, vol. 46, br. 11, str. 87-96
Miladinović, Z. (1996) Prenosivi tovarni list u železničkom saobraćaju. Pravni život, vol. 45, br. 11, str. 339-352
Pahorukov, N.D. (1938) Trgovački zakon za Kraljevinu Jugoslaviju od 20. oktobra 1937. godine sa obrazloženjem Ministarstva pravde. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Pavličić, M. (1996) Pomorska teretnica - tendencije razvoja. u: Problematika novih ugovora u međunarodnom transportnom pravu; savetovanje, Bar, zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo
Penezić, N.D. (1998) Upravljanje razvojem malih preduzeća. Beograd: Zadužbina Andrejević
Popović, D.M., Ilić-Popov, G.S. (1997) Poreskopravni tretman malih i srednjih preduzeća. Pravo i privreda, vol. 35, br. 1-2, str. 3-20
Savezna vlada (1995) Uredba o Saveznoj komisiji za hartije od vrednosti i finansijsko tržište. Službeni list SR Jugoslavije, br. 36
Spasić, I. (1996) Pomorski tovarni list. u: Problematika novih ugovora u međunarodnom transportnom pravu; savetovanje, Bar, zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo
Ursić, P. (1999) Male firme za velike probleme. Poslovni krug, Beograd, januar, str. 34
Vasiljević, M.S., Đuričin, D.N., Poznanić, V. (1997) Vodič za primenu Zakona o svojinskoj transformaciji - pravni i ekonomski aspekti. Beograd: Ekonomski Institut
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Vasiljević, M.S. (1997) Poslovno pravo - trgovinsko i privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Velimirović, M. (1996) Bankarski poslovi i hartije od vrednosti. Beograd: Sineks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci