Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 42, br. 1-4, str. 65-76
Otvaranje i zatvaranje privrednih društava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Krajem 2004. godine, tačnije, 30. novembra, stupio je na snagu Zakon o privrednim društvima, kojim je ukinut Zakon o preduzećima iz 1996. g. (Sl. gl. PC, 125/04). Zakon o privrednim društvima uređuje ista pitanja koja je uređivao i Zakon o preduzećima (privredne subjekte, njihov položaj, strukturu, organe, osnivanje, prestanak, povezivanje, promene), ali na prilično detaljniji, jasniji i za poslovanje primereniji način. Jedno od tih pitanja je podela akcionarskih društava na otvorena i zatvorena, koja se zasniva na dostupnosti njihovih akcija ulagačima na tržištu. U Zakonu o preduzećima su se otvorena društva nazivala društvima s javnim upisom akcija, a zatvorena društvima bez javnog upisa akcija.
Reference
Anderson, R.A., Fox, S.J., Twomey, D. (1987) Business law. Cincinnati, OH
EZ (1979) Direktiva 79/279 o prijemu hartija od vrednosti u zvaničnu berzansku kotaciju. OJ, L66, Annex, Schedule A II. 4
Fromont, M. (2001) Droit allemande des affaires. Montchrestien, s 227
Geoffrey, M. (1995) Charlesworth & Morse company law. London: Sweet and Maxwell, s 42
Gower, L.C.B., Prentice, D.D., Pettet, B.G. (1992) Gower's principles of modern company law. London: Sweet and Maxwell
Hazen, T.L. (2002) The law of securities regulation. St. Paul, Minnesota, s 117
Merle, P. (1998) Droit commercial: Sociétés commerciales. Paris: Dalloz, s. 258, 260
Smith, K. (1988) Company Law. Pitman Publishing, s 5
Vasiljević, M.S. (2004) Poslovno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, s. 171-174
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka