Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 42, br. 9-12, str. 69-76
Forma ugovora u autorskom pravu
Ključne reči: autorski ugovor; pismena forma
Sažetak
Predmet ovog rada je forma ugovora u autorskom pravu, uzimajući u obzir skoro doneti Zakon o autorskom i srodnim pravima iz 2004. godine. Ovaj zakon, kao i zakonski aktu koji su mu prethodili predviđa pismenu formu kao uslov punovažnosti autorskih ugovora, sa izuzetkom tzv. malih izdavačkih ugovora. Rad sadrži sumaran pregled domaće teorije i sudske prakse, sa ukazivanjima na razlike u pogledima na pravnu prirodu forme kao uslova validnosti i uz analizu praktičnih konsekvenci tih razlika. Autor rada je shvatanja da pisana forma ima ad solemnitatem karakter. Nezavisno od toga i usmeni ugovor će se smatrati važećim, ukoliko je izvršen u celosti, ili u pretežnom delu. To se odnosi i na usmenu saglasnost u vezi sporednih tački ugovora, ukoliko je ugovor u bitnim delovima sačinjen u pisanoj formi. Što se tiče ostalih kategorija ugovora u autorskom pravu, Zakon nije eksplicitan po pitanju njihove forme, te se to pitanje prepušta tumačenju zakonskog teksta. Konačno, pitanje formalnosti ovih ugovora je od relativnog značaja, imajući u vidu razne, materijalno-pravne i formalne mogućnosti zaštite.
Reference
*** (2004) Zakon o autorskom i srodnim pravima. Službeni list SCG, br. 61 od 24. 12
Besarović, V.M. (2000) Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Đorđević, Ž., Stanković, V.J. (1987) Obligaciono pravo. Beograd, str. 250
Gavrilović, S. (2000) Culpa in contrahendo u autorskom pravu. Pravni život, vol. 49, br. 11, str. 625-632
Janjić, M. (1982) Industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Kapor, V., Carić, S.V. (1990) Ugovori robnog prometa. Beograd: Naučna knjiga, str. 476
Marković, S.M. (1999) Autorsko pravo i srodna prava. Beograd: Službeni glasnik
Milić, D. (1998) Komentar Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - sa sudskom praksom. Beograd: Nomos
Mitrović, J. (1991) Inovacije, racionalizacije i drugi vidovi stvaralaštva u radu. Beograd, str. 31
Perović, S.K. (1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Salma, J. (1988) Obligaciono pravo. Beograd, str. 275
Spaić, V. (1983) Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Zagreb
Šuman, J. (1935) Komentar Zakona o zaštiti autorskog prava i međunarodnih odnosa. Beograd: Izdavačko knjižarsko preduzeće Geca Kon
Vučković, V. (1993) Forma autorskih ugovora. Pravni život, vol. 42, br. 11-12, str. 1671-1680
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Autorsko pravo nakon smrti autora
Radovanović Sanja

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Uslovi osiguranja kao vrsta pravila poslovanja
Ilkić Zoran

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Načelo jednake vrednosti davanja u ugovornom pravu
Cvetković Mihajlo

prikaži sve [204]