Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 47, br. 4-6, str. 84-95
Regulacija menadžerske kompenzacije i preduzimanje rizika
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija s pravom Evropske unije - pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekti

Ključne reči: korporativno upravljanje; menadžerska kompenzacija; specifični humani kapital; preduzimanje rizika; regulacija menadžerske kompenzacije
Sažetak
Sve krize dosledno prati ideja da se krize rešavaju i predupređuju pooštravanjem regulacije. Ovaj rad daje teorijsku argumentaciju i empirijske nalaze koji ne podržavaju regulaciju menadžerske kompenzacije. Složeno regulatorno okruženje menja tržišna pravila igre, menja podsticaje i tako realocira rizike, troškove, koristi i proizvodi ozbiljne i skupe ekonomske i socijalne posledice koje regulator nije predvideo. Direktna regulacija menadžerske kompenzacije u finansijskom sektoru ne implicira uspostavljanje jače kontrole akcionara nad menadžerima, niti efikasno preduzimanje rizika. Zato je važno postići transparentnost odluka o vrsti i visini kompenzacije kako bi akcionari mogli da ustanove da li je menadžerska kompenzacija povezana sa preuzetim rizikom, odnosno sa donošenjem efikasnih odluka menadžera. Zato je, umesto direktne regulacije, efikasnije da akcionari imaju uvid u politiku, strukturu, visinu naknada i da o tome mogu da raspravljaju (say on pay), a ne da regulator određuje maksimalnu kompenzaciju i njenu vrstu.
Reference
Acharya, V., Richardson, M. (2009) Causes of the financial crisis. Critical Review, vol. 21, br. 2-3
Bebchuk, L.A., Spamann, H. (2009) Regulating bankers pay. Harvard John M. Olin Center for Law, Economics and Business, Discussion papper, br. 641
Beltratti, A., Stulz, R. (2009) Why do some banks perform better during crises?: A cross country study of the impact of governance and regulation. ECG European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper br. 254
Boettke, P. (2009) What happened to efficient markets. The Independent Review, V. 14, str. 374
Calomiris, C. (2009) Banking crisis and the rules of the game. NBER National Bureau of Economic Research Working Paper, October
Easterbrook, F., Fishel, D. (1991) The economic structure of corporate law. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Falenbrach, R., Stulz, R.M. (2009) Bank CEO incentives and the credit crisis. Fisher College of Business, Working Paper br. 13
Fama, E.F. (1980) Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy, vol. 88, str. 228-307
Friedman, J. (2010) A perfect storm of ignorance. Cato Institute, Cato Policy Report
Friedman, J. (2009) Three myths about the crisis: Bonuses, irrationality and capitalism. Critical Review, September
Jovanović, A.D. (2001) Legal rules, governance structures and financial systems. Pravo i privreda, vol. 38, br. 9-12, str. 68-88
Jovanović, A.D. (2008) Uvod u ekonomsku analizu prava. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Kirkpatrick, G. (2008) The corporate governance lessons from the financial crisis. Paris: OECD, Report
la Porta, R., Lopez-de-Silanez, F., Shleifer, A. (1999) Corporate ownership around the world. Journal of Finance, vol. 54, br. 2
Vasiljević, M. (2007) Korporativno upravljanje - pravni aspekti. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Korporativno upravljanje i agencijski problemi
Vasiljević Mirko

Pravo i privreda (2001)
Legal rules, governance structures and financial systems
Jovanović Aleksandra D.

Megatrend revija (2011)
Korporativno upravljanje kao proces učenja - organizacioni i društveni nivoi
Podrug Najla, i dr.

prikaži sve [31]