Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 54, br. 4-6, str. 473-485
Javno-privatno partnerstvo (pojam, karakteristike, razlozi pro et contra)
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: pojam javno-privatnog partnerstva; bitne karekteristike javno-privatnog partnerstva; razlozi pro et contra
Sažetak
Kao alternativni način pružanja usluga koje je tradicionalno obezbeđivao javni sektor, JPP je jedan od instrumenata tzv. novog javnog menadžmenta. Širok spektar modela JPP, posebno čisto ugovornih, onemogućava preciznije definisanje opšteg pojma, ali su u radu navedeni pokušaji u tom smislu uz prepoznavanje nedostataka i isticanje nužnih dopuna. Posebno je analiziran kompleks činilaca koji JPP određuje, odnosno niz elemenata koji čine njegovu suštinu. Navedeni su, nadalje, i brojni razlozi pro et contra JPP, a njihova analiza upućuje na zaključak da JPP ne treba bezuslovno prihvatiti kao jedini i dobrodošao način rešavanja infrastrukturnih problema, odnosno pružanja javnih usluga i da se planiranju i realizaciji ovakvih projekata mora pristupiti promišljeno, uz prethodne precizne analize potreba i ciljeva u javnom sektoru, ali i prednosti i nedostataka JPP u odnosu na tradicionalne načine. Konkurencija, eliminisanje korupcije, transparenstnost, fleksibilnost ugovora, samo su neki od zahteva koji omogućavaju uspeh JPP koji se ne meri samo profitom privatnog partnera, već ekonomičnošću, efikasnošću, boljim kvalitetom usluga, dodatom vrednosti, smanjenjem cena za krajnje korisnike i dr.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka