Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 55, br. 7-9, str. 589-600
Kriterijumi kvalifikacije nepoštene poslovne prakse
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: zaštita potrošača; trgovac; nepoštena poslovna praksa; kriterijumi kvalifikacije
Sažetak
Predmet ovog rada je nepoštena poslovna praksa i kriterijumi na osnovu kojih se procenjuje da li trgovac sprovodi takvu praksu prema potrošačima. Na početku se analiziraju pravila koja određuju kada se smatra da postoji nepoštena poslovna praksa, upućivanjem na precizno definisana postupanja za koja se predviđa neoboriva zakonska pretpostavka da predstavljaju nepoštenu poslovnu praksu, kao i na kriterijume za utvrđenje da li trgovac sprovodi obmanjujuću ili nasrtljivu poslovnu praksu, što su dva vida nepoštene poslovne prakse koju Zakon posebno uređuje. Nakon toga se detaljno izlaže postupak koji treba da se primeni da bi se odredilo da li određeno ponašanje trgovca predstavlja nepoštenu poslovnu praksu. U okviru tog dela jasno se ukazuje na više kriterijuma koje treba primeniti u tom postupku, kao i na njihov redosled primene.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka