Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 36, br. 5-8, str. 131-140
Ugovor o preuzimanju funkcija upravljanja preduzećem
Beograd
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1996-1997) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29/96 i 28/97, čl. 41/5, čl. 58, čl. 59/2, čl. 60/1, čl. 61/1/7, čl. 62/7, čl. 64, čl. 65/1, čl. 79/2, čl. 79/2/7, čl. 81/1, čl. 86/2/7, čl. 259/5, čl. 264/2, čl. 264/5, čl. 306, čl. 393/2, čl. 40
*** (1993) Zakon o trgovačkim društvima Republike Hrvatske. čl. 345
*** Zakon o trgovačkim društvima Slovenije. čl. 350
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ/SRJ, br. 29/78, 35/ 85. 57/89, 31/93, čl. 10, čl. 12, čl. 13, čl. 74/2, čl. 74/4, čl. 122, čl. 124-132, čl. 1066/1
*** (1995-1996) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SR Jugoslavije, br. 26/95 i 28/96, čl. 14/6, čl. 39/2, čl. 73/2, čl. 79/2, čl. 81/1, čl. 277, čl. 314, čl. 318/2, čl. 412/2
*** (1966) Zakon o trgovačkim društvima Francuske. čl. 215, čl. 302
*** (1992-1996) Zakon o kreditnim odnosima sa inostranstvom. Službeni list SR Jugoslavije, br. 42/92, 24/94, 28/96, (čl. 6/1, čl. 15-19)
*** (1997) Zakon o svojinskoj transformaciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 32, čl. 29
*** (1937) Trgovački zakon Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, par. 292, par. 295/1, par. 311/1
*** (1997) Uredba o upisu u sudski registar. Službeni list SR Jugoslavije, br. 1
*** (1965) Zakon o akcionarskim društvima Nemačke. par. 222
*** (1976) Burgelijk Wetboek / Građanski zakonik Holandije. čl. 100, čl. 125
*** (1989) Zakon o akcionarskim društvima Španije. čl. 166, čl. 304/1, čl. 304/3
*** (1988) Zakon o privrednim društvima Mađarske. par. 312
*** (1991) Trgovački zakon Bugarske. čl. 202, čl. 212/1, čl. 212/2
Arsić, Z. (1996) Specifičnosti položaja imalaca obveznica i odnos prema akcionarskom društvu. Pravo i privreda, vol. 34, br. 3-4, str. 13-24
Farrar, J.H. (1988) Company law. London-Edinburgh
Jankovec, I.I. (1996) Učešće poverilaca u upravljanju preduzećem-dužnikom na osnovu pravnog posla. Pravni život, vol. 45, br. 11, str. 5-14
Jankovec, I.I. (1997) Interesna struktura učešća u upravljanju preduzećima. Pravo i privreda, vol. 35, br. 5-8, str. 23-32
Jovanović, N.Đ. (1997) Pobijanje pravnog subjektiviteta kompanija. Pravni život, vol. 46, br. 10, str. 865-890
Pavić, M. (1995) Pravna zaštita akcionara, poverilaca i drugih lica prilikom statusnih promena akcionarskog društva. Pravo i privreda, vol. 33, br. 3-6, str. 287-301
Perović, S.K. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Savet ministara EEZ (1968) Prva direktiva Evropske unije. Official Journal of the European Communities, br. L 65/8, 9. mart, 68/151/EEC
Tufegdžić, D., Vojvodić, V. (1997) Preuzimanje funkcije upravljanja preduzećem od strane poverilaca. Pravni život, vol. 46, br. 10, str. 799-806
van Ryn, J. (1990) Securities and securities holders. u: Konrad Zweigert i Ulrich Drobnig [ur.] International encyclopedia of comparative law, Tubingen, itd: Mohr, vol. 5
Vasiljević, M.S. (1996) Komentar Zakona o preduzećima. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka