Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 9, br. 1, str. 101-111
Karakteristike i varijabilnost klijavaca bagrenca (Amorpha fruticosa L.) - korovske vrste plavnih staništa
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Amorpha fruticosa - bagrenac; hemiblastično razviće; polikotilija; hlorofilne mutacije
Sažetak
Uporedno-morfofiziološkom analizom 12 linija polusrodnika bagrenca prikazana su osnovna svojstva klijavaca, individualni, unutarlinijski i medulinijski varijabilitet (polimorfizam) klijavaca. Utvrđena fenotipska promenljivost je kontrolisana prirodnim odabiranjem jer genetički faktori određuju meru i pravac dozvoljene plastičnosti fenotipa u prirodi, tzv. norma reakcije. Za suzbijanje ove korovske vrste od posebnog značaja je upoznavanje najmlađih stadijuma bagrenca koga karakteriše hemiblastično razviće.
Reference
Ajiam, Jy., Orav, G.I. (1974) Hlorofilnaja mutacija. Talin: AN SSSR
Anić, M. (1983) Klijanci - šumarska enciklopedija. Zagreb, 246-259, Tom 2
Isajev, V., Mančić, A. (2001) Testovi za utvrđivanje kvaliteta semena. u: Šumsko semenarstvo, Banja Luka: Univerzitet Banja Luka, 130-177
Janković, M. (1995) Biodiverzitet i ontogenetsko razviće. Biodiverzitet - suština i značaj. Beograd: Zavoda za zaštitu prirode Srbije
Jovanović, B. (1991) Rod Amorpha L. u: Dendrologija, Beograd: Naučna knjiga, 314-315
Kojić, M., Ajder, S., Mrfat-Vukelić, S. (1997) Diverzitet korovske flore u osnovnim njivskim agrofitocenozama, strna žita i okopavine. u: Savremeni problemi herbologije, Beograd, 11-47
Regent, B. (1980) Amorpha fruticosa L. – čivitnjače. u: Šumsko sjemenarstvo, Beograd: JPŠL, 110-111
Tucović, A., Isajev, V. (1988) Individualna promenjivost biljaka i metode njenog proučavanja. u: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka, Beograd: Naučna knjiga, 28-36
Tucović, A. (1990) Oblici promenjivosti i njihova klasifikacija. u: Genetika sa oplemenjivanjem biljaka, Beograd: Naučna knjiga, 124-154
Tucović, A., Isajev, V. (1999) Kolonizacija šumskih staništa žbunovima Amorpha fruticosa L. u Srbiji i njene biološke osobine. Acta herbologica, 8(1):45-54
Vasil'čenko, T.I. (1960) Amorpha L., Amorfa, Vshody derev'ev i kustarnikov. Moskva, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 189-190
Vidaković, M. (1980) Amorfa (Amorpha L). u: Šumarska enciklopedija, Zagreb, 33-34
Vukićević, E. (1987) Dekorativna dendrologija. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.

Povezani članci

Acta herbologica (2001)
Ponovljeni urod bagrenca (Amorpha fruticosa L.) - preživljavanje i osobine klijavaca
Tucović Aleksandar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2004)
Sekundarni areal i ekofiziološke karakteristike Amorpha fruticosa L. u Srbiji
Tucović Aleksandar, i dr.

Acta herbologica (2010)
Uticaj NaCl i skarifikacije na klijanje semena bagrenca
Đukić Matilda, i dr.

prikaži sve [27]