Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 10, br. 1, str. 1-22
Korovska flora prirodnih travnjaka Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
Ključne reči: meadow; pasture; weeds; flora
Sažetak
U radu je analizirano 48 travnjačkih zajednica Srbije. Ispitivane su i močvarne i vlažne livade, submontane, montane i alpske travnjačke fitocenoze. Utvrđeno je ukupno 549 vrsta na travnjačkim staništima korova. Ove korovske vrste klasifikovane su u 231 rod iz 52 familije. Sledeće familije su naročito bogate u pogledu broja korovskih vrsta: Asteraceae (85 korovskih vrsta), Poaceae (44), Scrophulariaceae (37), Caryophyllaceae (36), Lamiaceae (34), Rosaccae (24), Cypcraceae (22) i Fabaceae (19). Korovske vrste pokazuju veliku infraspecijsku raznovrstnost i uključuju 249 podvrsta, 347 varijeteta i 349 formi. Što se tiče biološkog spektra, dominiraju hemikriptofite (50,57%). Horološka analiza pokazuje da u korovskoj flori travnjaka Srbije učestvuje 25 različitih geoelemenata, od čega više od 50% pripada flornim elementima velikih površina rasprostranjenja: evroazijskom, subevroazijskom, srednje-evropskom i kosmopolitskom. Procenat prisustva korovskih vrsta je od 50,7% (u klasi Festuco-Brometea) do 91,3% (u klasi Phragmitetea).
Reference
Braun-Blanquet, J. (1964) Planzensoziologie, Grundzuge der Vegetationskude. Berlin, itd: Springer Verlag, 3 Aufl
Ellenberg, H. (1979) Zeigerwerte der Gefaszflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica, Gottingen, 9, 1-122
Gajić, M.R. (1984) Florni elementi SR Srbije. u: Sarić M.R. [ur.] Vegetacija SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, I, str. 317-397
Horvat, I., Glavać, V., Ellenberg, H. (1974) Vegetazion Subosteuropas / Vegetation of southeast-Europe. Jena: Gustav Fischer Verlag
Janković, M.M. (1985) Vegetacija Srbije - istorija i opšte karakteristike. u: Sarić M.R. [ur.] Vegetacija SR Srbije, I deo, Beograd: SANU, str. 1-173
Klapp, E. (1986) Wiesen und Widen. Berlin, Hamburg: Verlag Paul Parley
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Ajder, S. (1992) Korovi na travnjacima - osnovne karakteristike, stanje i perspektive daljih istraživanja. u: VII Simpozijum o krmnom bilju, Kruševac
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Ajder, S. (1993) Stanje i problemi proučavanja korova na travnjacima. Acta herbologica, 2(1): 25-36
Kojić, M., Dajić, Z., Ajder, S., Mrfat-Vukelić, S. (1994) Zastupljenost, osnovne karakteristike i značaj korova prirodnih travnjaka Srbije. Acta herbologica, 3(1): 49-56
Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B. (1997) Vaskularne biljke Srbije kao indikatori staništa. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Kojić, M., Vrbničanin, S. (1998) Agrestal, raderai, grass and aquatic weeds in Serbia. Acta herbologica, 7 (1-2): 7-37
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Vrbničanin, S., Dajić, Z., Stojanović, S. (2001) Korovi livada i pašnjaka Srbije. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel
Mrfat-Vukelić, S., Kojić, M., Stošić, M. (1991) Inventory of weed species in the meadow communities of Serbia. u: EGF Symposium Grassland renovation and weed control in Europe, Graz, Austria, 170-180
Mrfat-Vukelić, S., Kojić, M., Ajder, S., Dajić, Z. (1996) Biodiverzitet korovske flore livadske vegetacije Srbije. u: Kongres o korovima (V), Beograd, Zbornik radova, 143-169
Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press
Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1968) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Nakladni zavod 'Znanje'
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.

Povezani članci

Acta herbologica (2008)
Zastupljenost korovskih vrsta na prirodnim travnjacima Moravičkog okruga
Ilić Olivera, i dr.

Acta herbologica (2001)
Korovi livada i pašnjaka Vlasinske visoravni
Kojić Momčilo, i dr.

Acta herbologica (2006)
Korovska flora prirodnih travnjaka Srbije
Kojić Momčilo, i dr.

prikaži sve [97]