Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 11, br. 1-2, str. 23-32
Korovi šumskih poljozaštitnih pojaseva u Vojvodini
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Sažetak
Korovi predstavljaju veoma kompleksnu cenološku kategoriju, posebno u agrarnim fitocenozama.Glavna posledica prisustva korova u biljnoj proizvodnji je smanjenje prinosa gajenih biljaka. Jedna od meliorativnih mera koja je pokazala dobre rezultate u povećanju prinosa je podizanje šumskih poljozaštitnih pojaseva. Osnovna funkcija pojaseva je smanjenje udarne snage vetra, a samim tim i prenošenja i širenja korovskih vrsta. Šumski poljozaštitni pojasevi u Vojvodini podignuti su u dužini od 195 km a planira se i uspostavljanje čitave mreže pojaseva u ovom delu Srbije. U radu su analizirane korovske vrste u 12 do sada konstruisanih i podignutih pojaseva u Vojvodini. Oni se nalaze u blizini Beograda, Pančeva, Kovilova Bačkog Petrovog Sela, Bečeja, Čelareva i Sombora, na društvenim poljima na kojima se obavlja intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Dugogodišnjim istraživanjima (1993-2000) utvrđeno je da se u pojasevima nalazi oko 90 korovskih vrsta, a dominiraju Sorghum halepense, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, Rubus caesius, Arctium lappa, Matricaria inodora, Convolvulus arvensis, Urtica dioica i dr. Brojnost i socijalnost najčešćih vrsta kreće se u dijapazonu od 1.1. - 3.3. Najfrekventnije vrste su uglavnom geofite i hemikriptofite, a po biljnogeografskoj pripadnosti kosmopoliti cirkumpolarne i evroazijske vrste. Analiza ekofizioloških karakteristika urađena je za vrste Mentha arvensis, Dactylis glomerata, Pastinaca sativa Stenactis annua, Rubus caesius, Silene alba i Cirsium arvense. Na osnovu količine vode u listu, intenziteta transpiracije i vodnog deficita, može se zaključiti da je količina vode kao i hranljivih, mineralnih materija koje se iznose iz zemljišta kod većine korovskih biljaka veoma značajna.
Reference
Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Berlin, itd: Springer Verlag
Cousens, R., Mortimer, M. (1995) Dynamics of weed populations. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Dožić, S. (1995) Projekat šumskog zaštitinog pojasa na relaciji Čelarevo-Gajdobra. DTD PIK Podunavlje, DD Čelarevo
Dožić, S., Obratov, D. (1993) Sukcesija korovskih biljaka u šumskim poljozaštitnim pojasevima u okolini Beograda. Posebna publikacija: Korišćenje i održavanje meliorativnih sistema. Niška Banja, 455-459
Dožić, S., Obratov, D. (1995) Succesion of spontaneous vegetation in shelterbelts of Južni Banat. Sophia
Dožić, S., Obratov, D., Đukić, M. (1997) The role of Forest shelterbelts in maintaing diversity of plant species in Vojvodina. u: Proceeding of the III International Conference on the development of Forestry and Wood Science, Belgrade, 1, 17
Dožić, S., Obratov-Petković, D., Đukić, M. (1997) Karakteristike vegetacije u poljozaštitnim pojasevima Severne Bačke. u: Zbornik radova: Ekološka istina, Zaječar, str. 146-160
Gajić, M.R. (1984) Florni elementi SR Srbije. u: Sarić M.R. [ur.] Vegetacija SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Godišnjaci Saveznog hidrometeorološkog zavoda, 1949-1985
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M. (1987) Fiziološka ekologija kulturnih biljaka. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B. (1997) Vaskularne biljke Srbije kao indikatori staništa. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Kojić, M., Janjić, V. (1999) Osnovi herbologije. Beograd: Nauka
Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press
Vrbničanin, S., Kojić, M. (2000) Biološka i ekološka proučavanja korova na području Srbije - razvoj, današnje stanje, perspektive. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 9, br. 1, str. 41-59
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.