Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 20, br. 2, str. 111-120
Efikasnost novih herbicida za suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: kukuruz; divlji sirak; foramsulfuron; tienkarbazon-metil; suzbijanje
Sažetak
U dvogodišnjim poljskim ogledima ispitivana je efikasnost novih folijarnih herbicida u suzbijanju divljeg sirka iz rizoma i semena u kukuruzu. Ispitivane su sledeće gotove kombinacije herbicida: nikosulfuron + dikamba + diflufenzopir-Na (Celebrity plus), rimsulfuron + nikosulfuron + dikamba (Cordus plus), nikosulfuron + mezotrion (Elumis 105 OD) i foramsulfuron + tienkarbazon-metil + ciprosulfamid (Monsoon active). Efikasnost ispitivanih herbicida bila je na nivou ili bolja od efikasnosti standardnih herbicida. Poseban osvrt dat je na efikasnost preparata Monsoon active, primenjenog sa i bez prethodne primene novih preparata Merlin flexx (izoksaflutol + ciprosulfamid) i Adengo (izoksaflutol + tienkarbazon-metil + ciprosulfamid). Veći prinosi kukuruza ostvareni su ukoliko je preparatu Monsoon active prethodila primena preparata Merlin flexx i Adengo. Razlog nije bila bolja ukupna efikasnost u suzbijanju divljeg sirka posle primene Monsoon active, već smanjenje konkurentskog uticaja korova do momenta njegove primene.
Reference
Damalas, C.A., Eleftherohorinos, I.G. (2001) Dicamba and Atrazine Antagonism on Sulfonylurea Herbicides Used for Johnsongrass (Sorghum halepense) Control in Corn (Zea mays). Weed Technology, 15(1): 62-67
Dražić, D., Glušac, D., Malidža, G. (1993) Efikasnost primisulfurona na divlji sirak u kukuruzu. Savremena poljoprivreda, 1 (6); 432-433
Dražić, D., Malidža, G. (1998) Johnsongrass as a limiting factor in corn production. u: Procedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 16-20 june, 521-524
Dražić, D., Malidža, G. (2000) Nove mogućnosti hemijskog suzbijanja korova u kukuruzu. u: Seminar agronoma, Novi Sad, Zbornik radova (XXXIV), 311-320
Janjić, V., Elezović, I. (2010) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Jovanović-Radovanov, K., Drndarević, A., Ajder, S., Elezović, I. (1997) Efikasnost nikosulfurona i kombinacija sa drugim jedinjenjima u suzbijanju korova u usevu kukuruza. Pesticidi, 12(1): 5-14
Malidža, G. (2001) Suzbijanje korova u kukuruzu. u: Seminar agronoma (XXXV), Zlatibor, Zbornik referata, 71-82
Malidža, G., Orbović, B. (2004) Suzbijanje sorghum halepense iz rizoma u kukuruzu tolerantnom prema cikloksidimu. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 475-482
Schuster, C.L., Al-Khatib, K., Dille, A.J. (2007) Mechanism of Antagonism of Mesotrione on Sulfonylurea Herbicides. Weed Science, 55(5): 429-434
Vrbničanin, S., Malidža, G., Stefanović, L., Elezović, I., Stanković-Kalezić, R., Marisavljević, D., Radovanov-Jovanović, K., Pavlović, D., Gavrić, M. (2009) Distribucija nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta na području Srbije, III deo - prostorna distribucija i zastupljenost osam korovskih vrsta. Biljni lekar, vol. 37, br. 1, str. 21-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Acta herbologica (2012)
Efikasnost novog herbicida na bazi nikosulfurona, rimsulfurona i mezotriona u suzbijanju korova u kukuruzu
Radivojević Ljiljana, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Novosadski CTM hibridi kukuruza
Bekavac Goran, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Aktuelna istraživanja i nove tehnologije u zaštiti ratarskih biljaka
Jevtić Radivoje, i dr.

prikaži sve [36]