Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Procena ekološke ispravnosti građevinskih materijala - primer dva višespratna stambena objekta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: building materials; environmental impact; environmental profile
Sažetak
Ekološka ispravnost građevinskih materijala postaje značajan faktor u savremenom konceptu projektovanja i građenja i preduslov za stvaranje održivih objekata, odnosno, održive arhitekture. Kako je u našim uslovima pomenuti koncept tek u povoju, bilo bi interesantno da se ustanovi kakav je odgovor do sada pružila domaća graditeljska praksa u tom kontekstu. Stoga su odabrani reprezentativni objekti sa prostora Beograda. na kojima je, korišćenjem već razvijenih metoda i alata za procenu ekološke ispravnosti objekata, izvršena odgovarajuća ekološka procena. Rezultati ovog istraživanja su prikazani u radu.
Reference
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Službeni gl. RS, br. 135
*** (1998) Međunarodni standard ISO 14040(E) - Upravljanje zaštitom životne sredine - ocenjivanje životnog ciklusa - principi i okvir
*** (1998) Međunarodni standard ISO 14011 - Upravljanje zaštitom životne sredine - specifikacija sa uputstvom za primenu
Anink, D., Boonstra, C., Mak, J. (2001) Handbook of sustainable building: An environmental preference method for selection of materials for use in construction and refurbishment. London: James & James
Berge, B. (2000) Ecology of building materials. Oxford: Architectural Press
Curwell, S., Fox, B., Greenberg, M., March, C. (2002) Hazardous building materials: A guide to the selection of environmentally responsible alternatives. London: Spon Press
Krnjetin, S. (2001) Graditeljstvo i zaštita životne sredine. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Mihajlović-Ristivojević, M., Radivojević, A. (2005) Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture. Beograd: Arhitektonski fakultet, deo 2 - Istraživanje materijala za energetsku racionalizaciju objekata na principima ocene životnog ciklusa materijala, str. 65-86
Mihajlović-Ristivojević, M. (1997) Odnos trajnosti i kvaliteta građevinskih materijala u svetlosti novih ekoloških shvatanja. u: Konferencija JUSK (24), zbornik radova, Beograd, str. 183-188
Nenadović, A., Nenadović, M. (2004) Građevinski materijali i proizvodi u kontekstu održivog razvoja. u: Principi održivog razvoja - problemi redefinisanja i metodologija unapređenja, Beograd: Arhitektonski fakultet, str. 237-255
Roaf, S., Fuentes, M., Thomas, S. (2003) Ecohouse 2: A design guide. Architectural Press, 195-197
Savezni zavod za standardizaciju (1997) JUS ISO uputstvo 64: Uputstvo za uključivanje aspekata životne sredine u standarde za proizvode. Beograd
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/FUACE0801097R
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2008.