Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Problem vaspitanja u Fihteovoj filozofiji

e-adresadimazor@ptt.yu
Ključne reči: education; practical reason; man; politics; community; nation; educator; practical philosophy; ethics; duty; serving; addresses
Sažetak
Fihteovo shvatanje vaspitanja neposredno zavisi od načina na koji on shvata filozofiju i filozofiranje. Primat praktičnog uma je svuda primetan u njegovoj filozofiji. Pre svega, Fihte je govornik, predavač, retoričar i vaspitač. U osnovi čitave njegove filozofije i načina filozofiranja stoji jedna ideja čoveka. Ovo čvrsto određenje čoveka omogućuje jasno i načelno određenje vaspitanja. Za Fihtea, čovek je biće zajednice. Ako teži tome da bude čovek, on ne sme biti sebičan i egoističan. Uloga naučnika i vaspitača je u tome posebno značajna. Suština svake individue doista leži izvan nje ali ne u nekoj apstraktnoj metafizici morala, već u drugim ljudima i opštem duhu zajednice na koje je čovek upućen, ukoliko želi da ispuni sebe kao biće. Čovekova sudbina dakle, nije metafizika već politika.
Reference
Aristotel (1984) Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Aristotel (1980) Nikomahova etika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Blattner, F. (1953) Geschichte der Pädagogik. Heidelberg
Brauning, O. (1921) Istorija pedagogije. Beograd: Napredak
Đurić, M.S. (1977) Humanizam kao politički ideal. Beograd
Fichte, J.G. (1922) Sittenlehre. Leipzig
Fichte, J.G. (1908) Fichtes Werke. Leipzig: Fritz Medikus, Auswahl in 6 Bänden
Fichte, J.G. (1924) Reden an die Deutsche Nation. Leipzig
Fihte, J.G. (1979) Zatvorena trgovačka država - pet predavanja o određenju naučnika. Beograd: Nolit
Fihte, J.G. (1976) Učenje o nauci. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Fihte, J.G. (1956) Odabrane filozofske rasprave. Zagreb: Kultura
Hammacher, K. (1981) Der transzendentale Gedanke. Hamburg
Hegel, G.V. (1964) Istorija filozofije. Beograd, itd: Kultura, III
Jeger, V. (1991) Paideia - oblikovanje grčkog čoveka. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Kant, I. (1995) Vaspitavanje dece. Beograd: Ušće
Komenski, J.A. (1954) Velika didaktika. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Medinskij, E.N. (1973) Istorija pedagogije. Beograd, I i II
Pestaloci, H. (1946) Kako Gertruda uči svoju decu. Beograd: Prosveta
Platon (1959) Odbrana Sokratova. Beograd, itd: Kultura
Platon (1983) Država. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Rohs, P. (1991) J. G. Fichte. Munchen, itd: Beck
Seidel, H. (1997) J. G. Fichte. Hamburg
Toischer, W., Herget, A. (1922) Geschichte der Pädagogik. Wien
Žlebnik, L. (1965) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka