Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Ekološki problemi kao životni okvir savremenog sveta
Sažetak
Međunarodni ekološki ambijent karakteriše niz parametara koji se mogu označiti kao ekološka kriza, a u pojedinim delovima sveta i kao ekološka katastrofa. Među brojnim informacijama o ugroženosti životne sredine, čak i tamo gde se to najmanje očekuje, posebnu težinu, na globalnom planu imaju upozorenja UNEP-a. U radu su neka od njih naznačena. Podaci ukazuju da su ekološki problemi, problemi savremenog sveta, sa posledicama po čitavu ljudsku zajednicu. Planetarni karakter ekološke krize je uslovio da se potraže rešenja na međunarodnom nivou kao što je UNEP/Program UN za zaštitu životne sredine, INFOTERRA/Međunarodni informacioni sistem u oblasti životne sredine, ali i preko međunarodnih konvencija za ovu oblast, regionalnih, bilateralnih i drugih vidova saradnje. U radu su prezentovane institucionalne osnove ekološke politike u Jugoslaviji u sklopu kojih se radi na nacrtima standarda ekološkog upravljanja ISO 14000 iz okvira Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), kao i uključenja u EVRO-EMA sistem. Efikasnost rešenja pretpostavlja da svest ljudi o civilizacijskom razvoju u skladu sa društvenim vrednostima bude toliko utemeljena da parcijalni subjekti odlučivanja iskažu maksimalan osećaj odgovornosti u rešavanju problema u svojim domenima. Za takav oblik delovanja potreban je etički i kulturni odnos, kao i visoko razvijena ekološka svest, u kojima se neće favorizovati kratkoročni ciljevi na račun dugoročne, ekološki održive razvojne politike.
Reference
*** (1991) u: SymOrg '91, II Međunarodni simpozijum, Menadžment i organizacija, Kopaonik, 05-07. 06., zbornik radova, Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Brun, G. (1993) Zvona za spas planete. Politika, 05. 06
Cifrić, I. (1988) Savremeno industrijsko društvo i ekološka kriza. u: Društvo i ekološka kriza, Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, str. 10
Cifrić, I. (1989) Socijalna ekologija - prilozi zasnivanju discipline. Zagreb: Globus
Đukanović, M. (1991) Ekološki izazov. Beograd: Elita
Fetscher, I. (1989) Uvijeti preživljavanja čovječanstva - je li još moguće spasiti napredak. Zagreb: Globus
Gereke, Z.K. (1995) Principi ekološkog menadžmenta. Direktor, Beograd, vol. 27, br. 4-5, str. 14
Gorc, A. (1982) Ekologija i politika. Beograd, itd: Prosveta
Grul, H. (1985) Jedna planeta je opljačkana - zastrašujući bilans jedne politike. Beograd: Prosveta
Janićijević, N.D. (1990) Strategijsko upravljanje i organizaciona struktura. Beograd: Naučna knjiga
Lubbe, H., Stroker, E. (1990) Ekološki problemi u kulturalnoj mijeni. Sarajevo: Veselin Masleša
Marković, D.Ž. (1994) Urbana ekologija i ekološka svest. u: Živković J. i Stojković B. [ur.] Urbana kultura i ekologija - zbornik tekstova, Niš: Gradina, str. 10
Marković, D.Ž. (1991) Socijalna ekologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mesarović, M.D., Pestel, E. (1976) Čovječanstvo na raskršću. Zagreb: Stvarnost
Milisavljević, R.D. (1988) Prirodna sredina, ideologija i nauka. Beograd: Književna radionica Rastka Zakića
Milošević, B.V., Tripković, M., Koković, D. (1991) Sociologija rada - izbor i komentari, s prilozima. Beograd, itd: Kultura
Milošević, B.V., Bolčić, S.I., Stanković, F., ur. (1993) Preduzetništvo i sociologija - zbornik radova. Novi Sad: Sociološko društvo Srbije - Ogranak za Novi Sad
Minić, V., Zdravković, S. (1994) Funkcije grada kao ekološke sredine. u: Živković J. i Stojković B. [ur.] Urbana kultura i ekologija - zbornik tekstova, Niš: Gradina
Minić, V. (1995) Obrazovanje kao činilac stvaranja ekološke svesti. Pedagogija, vol. 29, br. 1-4, str. 491-498
Nikolić, G., ur. (1981) Čovek, društvo, životna sredina. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Radmilović, V. (1990) Sistem upravljanja i odlučivanja u oblasti životne sredine na nivou federacije. u: Upravljanje životnom sredinom - zbirka referata i zaključaka, Beograd: Savezni sekretarijat za razvoj, str. 13
Radojković, M.J. (1989) Ekologija i socijalizam. u: Ekologija i kriza, Novi Sad: Polja, str. 88
Radulović, J. (1995) Bez razvoja nema ni kvalitetne životne sredine. Direktor, Beograd, vol. 27, br. 4-5, str. 10
Sergejev, D. (1989) Presudne dileme u nastajanju ekološke svesti. u: Ekološke dileme, Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, str. 86
Svenson, U. (1990) Efikasnost donošenja odluka u oblasti životne sredine u Švedskoj. u: Upravljanje životnom sredinom - zbirka referata i zaključaka, Beograd: Savezni sekretarijat za razvoj, str. 38-41
Štambuk, V.Z. (1977) Tiha dominacija - esej iz političke kibernetike. Beograd: Radnička štampa
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Teme (1994)
Socijalni kontekst ekološke drame
Malešević Krstan

Privredna izgradnja (1992)
Ekološki problemi današnjice sa osvrtom na socijalnu ekologiju
Gabrić-Molnar Iren, i dr.

Sociološki pregled (1993)
Buduće društvo u beočugu nauke, utopije i ideologije
Ranković Miodrag

prikaži sve [71]