Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Modeliranje karakteristika prečistača gasova tipa filter-adsorber neuronskom mrežom
aUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
Sažetak
Poznato je da većina metoda prečišćavanja gasova podrazumeva prolazak struje gasa kao nosioca zagađenja kroz neki prečistač koji vrši zadržavanje nečistoća. Karakteristike prečistača i samog procesa prečišćavanja se zato razlikuju zavisno od vrste i prirode prisutnih nečistoća kao i od strujno termičkih osobina vazduha kao nosioca tih nečistoća. Za predpostavljene uslove, u smislu produkcije izvora emisije, prisustva različitih zagađujućih supstanci u obliku prašine, aerosola, gasova i para u otpadnom gasu, itd., koncipiran je i ispitivan integrisani prečistač gasova koji se sastoji iz modula za prečišćavanje mehaničkih nečistoća i modula za prečišćavanje gasovitih nečistoća. Prečistač je kompaktan, i ima univerzalnu primenu uz istovremeno zadržavanje više različitih zagađujućih materija. Realizacija ovih zahteva ostvarena je primenom metoda filtracije i adsorpcije. Na formiranoj eksperimentalnoj liniji sa odgovarajućim sistemom akvizicije, simultano su izvršena ispitivanja prečistača gasova tipa filteradsorber u funkciji strujno termičkih parametara gasne smeše. Eksperimentalno dobijeni podaci, iskorišćeni su za obučavanje neuronske mreže radijalnih bazisnih funkcija, kojom je izvršeno modeliranje karakteristika prečistača i procesa.
Reference
*** (1998) Isobutylene CAS: 115-11-7: Product identification. Randor, PA, USA: Airgas Inc
Dwyer Instruments Inc. (2003) Engineering and applications handbook. Michigan, K-20
EnvirocarbTM (2004) Adsorption capacity, Chemviron Carbon, Application & Service Bulletin, European operations of Calgon Carbon Corporation, Belgium. Pittsburg: Calgon Carbon
Raos, M., Živković, L., Živković, N., Todorović, B.T. (2005) Modeliranje prečistača gasova primenom neuronske mreže. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 2, br. 5, str. 485-492
Riedmiller, M. (1994) Rprop-description and implementation details. u: Technical Report, University of Kalsruhe, January
Riedmiller, M., Braun, H. (1993) A direct adaptive method for faster backpropagation learning: The RPROP algorithm. u: Ruspini H. [ur.] Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks (ICNN), San Francisco, USA, pp. 586-591
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/FUPCT0901023R
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka