Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Računovodstvo fer vrednosti - početak kraja?
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresamilorad.stojiljkovic@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: neoliberalni model kapitalizma; finansijska kriza; finansijska tržišta; računovodstvo fer vrednosti
Sažetak
Dvanaestog septembra 2008. godine desio se slom finansijskih tržišta u SAD i difuzno proširio na finansijska tržišta širom sveta. Finansijski instrumenti mnogih globalnih korporacija koji su bili procenjeni po fer vrednosti postali su u tom trenutku bezvredni papiri. Brojni respektabilni stejkholderi su u danima koji su usledili, zahtevali ukidanje računovodstva fer vrednost, kao promptnoj meri za zaštitu finansijskih tržišta i bankarskog sistema. Navedeni događaji su otvorili pitanje perspektive koncepta fer vrednosti. S tim u vezi, autor u radu razmatra neka relevantna pitanja, od interesa za sagledavanje budućnosti ovog kontroverznog koncepta.
Reference
*** (2010) Dati prostor špekulantima kako bi se popravila likvidnost - intervju sa Pavlom Gegajem, direktorom brokersko-dilerske firme Bull&Bear. Vijesti, Podgorica, 13. 9
*** (2007) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS). Beograd: SRRS
Atali, Ž. (2010) Kratka istorija budućnosti dopunjena verzija. Beograd: Arhipelag
Hrustić, H. (2009) Deregulativa kao uzrok svetske finansijske krize. Računovodstvo, vol. 53, br. 5-6, str. 133-150
Knežević, G. (2009) Izazovi vrednovanja finansijskih instrumenata u uslovima finansijske krize. u: Simpozijum SRRS, SRRS (XL), Zlatibor, Zbornik radova
Knežević, G. (2006) Izveštavanje o finansijskim derivatima u funkciji unapređenja kvaliteta računovodstvenih informacija. u: Zbornik radova sa XXXVII simpozijuma SRRS, SRRS, Zlatibor
Pavlović, V., Ljumović, I. (2009) Finansijska regulativa u SAD kao pokretač aktuelne svetske krize. Računovodstvo, vol. 53, br. 5-6, str. 78-93
Soros, G. (2008) The worst market crisis in 60 years. Financial Times, January 22, www.ft.com
Šević, Ž. (2008) Unapređenje finansijskog izveštavanja na putu ka Evropskoj uniji. u: Simpozijum SRRS - Uloga i zadaci finansijskog izveštavanja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Zlatibor, 29-31. maj
Škarić-Jovanović, K. (2009) Finansijska kriza - povod za preispitivanje osnova vrednovanja u finansijskim izveštajima. u: Zbornik radova sa XL simpozijuma, SRRS, SRRS, Zlatibor
Todorović, M. (2007) Globalna ravnoteža. Niš: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.