Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Neki ključni aspekti finansijskog planiranja u preduzetničkim poduhvatima
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresamilanvemic1@yahoo.com
Ključne reči: finansijsko planiranje; prelomna tačka rentabilnosti; analiza tokova gotovine analiza; praćenje likvidnosti
Sažetak
Ovaj rad pokazuje da je finansijsko planiranje ključna funkcija finansijskog menadžmenta malih preduzeća i preduzetnika. Autor obrađuje instrumente, forme i ročnost finansijskog planiranja kao centralne aspekte ukupnih, fiksnih i varijabilnih troškova koji se stavljaju u kontekstu prelomne tačke rentabilnosti i savremene racio analize.
Reference
Bannock, G., Manser, W., ur. (1989) Dictionary of finance. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Baračkai, Z. (1991) Menadžersko odlučivanje. Sarajevo: Svjetlost
Brigham, E.F. (2001) Fundamentals of financial management. New York, itd: Harcourt Publishers
Day, G.S., Schoemaler, P.J. (2000) Wharton on emerging technologies. John Wiley & Sons
Demirag, I., Goddard, S. (1994) Financial management for international business. New York, itd: McGraw-Hill
Drucker, P. (1991) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: Privredni pregled
Hisrich, R.D. (2002) Entrepreneurship. McGraw Hill Higher Education
Kavčič, B., Dešković, D. (1990) Strategija in uspešnost. Ljubljana: Gospodarski vestnik
Ljutić, B. (1995) Finansijsko planiranje u agrobiznisu. Beograd: Pandagraf
Neck, P., Nelson, R. (1987) SME Development. Ženeva: ILO Management Series
Neubauer, F. (1991) Portfolio menadžment. Sarajevo: Svjetlost
Nohria, N. (1998) Harvard Business School: MBA desk reference. Boston: Wiley
Omae, K. (1995) Kako razmišlja strateg. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Ots, D. (1991) Kompletan preduzetnik. Beograd: Privredni pregled
Radovanović, T. (2002) Upravljanje preduzetništvom. Novi Sad: FAM
Ristić, D. (2004) Osnovi menadžmenta. Novi Sad: CEKOM
Sizer, J. (1989) An insight into management accounting. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Smith, R. (2000) Entrepreneurial finance. London: John Wiley & Sons
Stamatović, M., Ljutić, B. (1995) Reinženjering firme. Beograd: CEBR, radni materijal 1
Stanković, F. (1989) Preduzetnička ekonomija. Beograd: Savremena administracija
Stavrić, B., Stamatović, M. (2003) Menadžment. Beograd: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Timmons, J.A. (2003) New venture creation. McGraw-Hill
Vemić, M. (2008) Nauka o privrednom sistemu i ekonomskoj politici u uslovima tranzicije. Novi Sad: Cekom Books
Vemić, M. (2008) Nauka o finansijskom menadžmentu. Novi Sad: Cekom
White, I., Sondhi, G., Ashwinpaul, C., Fried, D. (1998) The analysis and use of financial statement. New York: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.